Long An: Kiểm tra thường xuyên và định kỳ trên 1.700 cuộc
15:28 - 30/11/2021
(KNTC) - Năm 2021, các cấp Hội tổ chức kiểm tra thường xuyên và định kỳ được 1.726 cuộc, trong đó tỉnh Hội tổ chức được 30 cuộc kiểm tra định kỳ 06 tháng đầu năm và cuối năm 2021 đối với 15/15 huyện, thị, thành, Hội và 120 cơ sở Hội.


Ngoài ra, Hội ND cấp tỉnh, cấp huyện đều có kế hoạch phân công cán bộ dự họp BCH cơ sở, tham gia sinh hoạt chi, tổ Hội để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân.

Hội ND tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Luật gia, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020; tổ chức phản biện dự thảo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh
.
Hội ND các huyện, thị, thành Hội phối hợp với UB MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch tiến hành giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn như: Việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, giám sát việc triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; lĩnh vực môi trường; việc đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; việc thực hiện chính sánh hỗ trợ hạn mặn và dịch Covid-19 đối với những hộ khó khăn; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân... tham gia đóng góp ý kiến dự thảo các văn bản pháp luật; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh ở địa phương.

Ngoài ra, Hội ND cấp huyện và cơ sở phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tổ chức đối thoại giữa Bí thư, Chủ tịch UBND với nông dân về những vấn đề bức xúc dư luận xã hội quan tâm như: Việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công tác quy hoạch, bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND các huyện, thị, thành phố đều xây dựng mô hình điểm để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng. Các cấp Hội tuyên truyền phổ biến pháp luật được 547 cuộc cho 1.770 lượt hội viên, nông dân; tham gia giải quyết 224 vụ tranh chấp khiếu nại của nông dân, tham gia hòa giải thành 1.183 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân. Các cấp Hội cung cấp 120 cuốn sổ tay, 2.365  tài liệu bướm truyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ Hội cơ sở.
Hiền Ngô
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp