Quảng Nam: Thực hiện gần 2.300 cuộc kiểm tra, giám sát
15:26 - 30/11/2021
(KNTC) - Năm 2021, toàn tỉnh thực hiện 2.279 cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Hội, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân ở các cấp Hội, trong đó cấp tỉnh thực hiện 24 cuộc, cấp huyện 830 cuộc, cấp xã 1.425 cuộc.


Hội ND tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu công tác Hội, công tác quản lý các nguồn vốn vay tại Hội ND 18 huyện, thị xã, thành phố, trong đó tập trung kiểm tra toàn diện về công tác quản lý vốn Quỹ HTND cấp huyện và vốn cấp xã vận động được.

Hội ND cấp tỉnh, huyện xây dựng kế hoạch giám sát cán bộ, đảng viên và cán bộ Hội các cấp, trong đó tập trung giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định 124, Quy định 101 của Ban Bí thư, Quy định 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, Quy định 1224 của BTV Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp.     

Trong năm 2021, Hội ND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện 27 lượt tiếp công dân; cử cán bộ tham gia tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, tham gia cùng với Hội đồng tư vấn tỉnh tư vấn giúp UBND tỉnh giải quyết 10 vụ việc.

Hội ND cấp huyện, cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng chính phủ, phân công cán bộ tham gia tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của địa phương. Hội ND các cấp đã phối hợp tiếp 179 lượt công dân, phối hợp giải quyết 96 đơn thư khiếu nại tố cáo, tham gia hòa giải thành 78 vụ khiếu nại của hội viên, nông dân liên quan đến các lĩnh vực tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình...

Ngoài ra, Hội ND tỉnh tổ chức 02 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 120 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tại huyện Thăng Bình và huyện Phú Ninh về các nội dung Luật Đất đai, Luật khiếu nại, Luật hòa giải ở cơ sở…; phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh) tổ chức 14 buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho hơn 800 hội viên, nông dân ở các địa phương Thăng Bình, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Tam Kỳ, Hiệp Đức, Quế Sơn.

Hội ND các cấp phối hợp với các cơ quan tuyên truyền phổ biến pháp luật cùng cấp tổ chức 868 lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 15.700 lượt hội viên, nông dân; phát 2.500 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về Luật đất đai, Luật hình sự, Luật bảo vệ môi trường, Luật an toàn thực phẩm...; phối hợp tư vấn pháp luật cho trên 7.900 lượt nông dân.
Minh Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp