Hội ND Thái Nguyên: Thực hiện kiểm tra tại các huyện, thị, thành và cơ sở Hội
15:23 - 30/11/2021
(KNTC)Thời gian qua, Ủy ban kiểm tra Hội ND tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Hộị ND tỉnh thực hiện 20 cuộc kiểm tra tại các huyện, thành phố, thị xã và cơ sở Hội. Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu cho Ban Thường Vụ Hội ND tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại: 9 huyện, thành phố, thị xã, 18 xã, phường, thị trấn, 22 chi Hội.

Ảnh minh họa
Nội dung kiểm tra tập trung vào: Việc chấp hành các Nghị quyết, Quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực thi nhiệm vụ của Hội; Điều lệ, nghị quyết, quy định của Hội; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện quy chế dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong hệ thống Hội; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Hội; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác quản lý, sử dụng tài chính Hội; quản lý sử dụng nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội; Công tác quản lý sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND trên địa bàn.
Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh tiến hành kiểm tra các cuộc kiểm tra về công tác quản lý sử dụng tài chính của hội gồm: Thu chi Hội phí, phí ủy thác của Ngân hàng Chính sách  Xã hội, vốn vay Quỹ HTND.
Đồng thời, Ủy ban kiểm tra Hội ND tỉnh tổ chức giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội ND các cơ sở theo Điều lệ Hội, tổ chức 4 cuộc giám sát,  thông qua hệ thống báo cáo thực hiện được 02 cuộc. Ủy ban Kiểm tra Hội ND các huyện, thành phố, thị xã và cơ sở Hội thực hiện giám sát thường xuyên trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Hội. Đồng thời, phân công các đồng chí  Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tại địa bàn được phân công theo dõi, kịp thời hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc từ cơ sở.
Hơn 2 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Hội ND huyện và cơ sở đã tổ chức 3.646 cuộc kiểm tra tại 178 cơ sở Hội và 2.187 chi Hội. Nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Điều lệ Hội về: các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Hội ND cấp trên …
Nhìn chung công tác kiểm tra của các cơ sở Hội đã thực hiện cơ bản theo hướng dẫn quy trình kiểm tra của Hội./.
 
Bùi Hoàng Tín
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp