Hội ND Hải Dương: Thực hiện hơn 3.000 cuộc kiểm tra, giám sát
15:07 - 30/11/2021
(KNTC) - Nửa đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội tổ chức 3.337 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân. Trong đó: Cấp tỉnh tổ chức 11 cuộc, cấp huyện 774 cuộc; cấp xã 2.552 cuộc.

(Ảnh minh họa)
Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào một số nhiệm vụ như: Việc thực hiện Điều lệ Hội, các Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội ND các cấp; quy định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội; thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân hàng năm như phát triển hội viên, xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ Hội, Quỹ HTND, nguồn vốn vay từ các ngân hàng, hoạt động hỗ trợ nông dân; xây dựng và phát triển mô hình kinh tế, tổ nhóm liên kết; tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân; thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ; Quy chế giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Hội ND tỉnh thành lập 04 đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật đối với 15 hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp tại các huyện Gia Lộc, Thanh Hà và thành phố Chí Linh. Hội ND cấp huyện và cơ sở tổ chức giám sát 41 cuộc tại 125 hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp; phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp tổ chức các đoàn giám sát về thực hiện: Quy chế dân chủ ở cơ sở, việc xây dựng các công trình công cộng trong xây dựng nông thôn mới, nội dung kinh phí đảm bảo cho hoạt động của các tổ chức chính trị tại cơ sở, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, sử dụng các nguồn phí, Quỹ HTND, giám sát hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19...

Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát đã giúp Hội ND các cấp đánh giá được kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình làm tốt, điển hình, cách làm hay, sáng tạo, đồng thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, từ đó có những kiến nghị phù hợp, đề xuất giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.
Anh Quân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp