Hội ND thành phố Cần Thơ: Kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 08 quận, huyện
11:38 - 12/11/2021
(KNTC) Thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018- 2023, BCH Hội ND thành phố xây dựng Đề án và Hướng dẫn thành lập Ủy ban Kiểm tra Hội ND cấp thành phố với 7 đồng chí; 8/8  quận, huyện với 40 đồng chí; 72/72 đơn vị cấp cơ sở với 216 đồng chí.

ảnh minh họa
Năm 2021, Hội ND thành phố lập 04 đoàn kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 08 quận, huyện, cơ sở Hội về việc thực hiện Điều lệ, các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội; việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ HTND, hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân, đào tạo nghề cho hội viên, nông dân; việc thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia hòa giải ở cơ sở và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân...

Hội phối hợp với Ủy ban MTTQ thực hiện giám sát đối với cấp thành phố 40 cuộc, cấp huyện 67 cuộc, cấp cơ sở 165 cuộc về việc thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ, Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 52 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Thành Hội cử 02 cán bộ tham gia đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn. Qua giám sát cho thấy các sở, ban, ngành có liên quan và địa phương đã kịp thời triển khai, thông tin tuyên truyền, phổ biến với nhiều hình thức phù hợp; thực hiện tốt công tác lập danh sách đảm bảo công khai, minh bạch.

Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Hội ND thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; kế hoạch về phối hợp tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố; kế hoạch giám sát việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 35 và Nghị định số 62 của Chính phủ. Năm 2021, Hội thành lập Đoàn giám sát đối với cấp thành phố 10 cuộc, cấp huyện 39 cuộc , cấp cơ sở 104 cuộc.

Ngoài ra, Hội ND thành phố còn tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành về kinh doanh, buôn bán vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật; công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần chống hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng; sản xuất, kinh doanh sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị về tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các cấp Hội có cán bộ, hội viên tham gia trong cấp ủy, Hội đồng nhân dân ngày càng nhiều góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã góp ý văn bản, phản biện, tổ chức Hội nghị phản biện, tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân (phối hợp) đối với cấp thành phố 01 cuộc, 17 cuộc tại cấp quận, huyện, 113 cuộc tại cấp cơ sở.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp