Bạc Liêu: Thực hiện trên 2 nghìn cuộc kiểm tra, giám sát
12:11 - 29/10/2021
(KNTC) - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp Hội thực hiện 2.158 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó cấp tỉnh kiểm tra 95 cuộc tại 07 huyện, thị xã, thành phố, 63 cơ sở Hội và các Tổ Tiết kiệm và vay vốn; cấp huyện kiểm tra 418 cuộc tại các cơ sở, chi Hội và các Tổ Tiết kiệm và vay vốn; cấp cơ sở tiến hành kiểm tra 1.645 cuộc tại các chi, tổ Hội.


Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Hội, các chỉ thị, nghị quyết của Hội; việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân hàng năm. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Hội đã chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ, để kịp thời có những chủ trương, giải pháp thực hiện đạt kết quả cao.
 
Hội tổ chức 345 đoàn giám sát với các nội việc thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân; thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, bảo vệ môi trường; các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hộ nghèo; tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc thi công các công trình sửa chữa, nâng cấp đường giao thông; việc thực hiện quy chế, quy ước ấp, khóm; chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế,...
 
Hội phối hợp với các ngành tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân tham gia góp ý xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn thông qua việc tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo chương trình, đề án, kế hoạch, quyết định… của tỉnh, huyện và các ngành, địa phương; trong đó, Hội ND đóng góp ý kiến 89 dự thảo; cấp huyện và cơ sở đóng góp 166 lượt ý kiến vào dự thảo các loại.
 
Hàng tháng, lãnh đạo Hội ND các cấp đều tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân theo lịch (do Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức); tham gia tiếp công dân tại các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; tích cực tham gia phối hợp với cấp ủy và Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức hoạt động đối thoại trực tiếp với nông dân.
 
Kết quả, nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội ND đã phối hợp tuyên truyền 293 cuộc cho 7.126 người dự, tham gia hòa giải 147 vụ tranh chấp khiếu nại trong nội bộ hội viên, nông dân, trong đó có 123 vụ hòa giải thành và 24 vụ chuyển các ngành chức năng liên quan. Ngoài ra, còn hàng trăm vụ mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nông dân đã được Hội ND cấp cơ sở hòa giải và phối hợp hòa giải thành tại cơ sở./.
Khánh Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp