Hội ND Ninh Bình: Thực hiện hơn 1.600 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân
15:01 - 25/10/2021
(KNTC) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội NDVN, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội tổ chức 1.674 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân. Trong đó: Cấp tỉnh tổ chức 125 cuộc, cấp huyện 313 cuộc; cấp xã 1.236 cuộc.

(Ảnh minh họa)
Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Việc triển khai thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội VII, quy định của Hội; các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân, các Nghị quyết của BCH Trung ương Hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội ND các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023 trong nửa đầu nhiệm kỳ; công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội; quản lý, sử dụng Quỹ HTND; giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp tại các HTX, UBND các xã, thị trấn; giám sát việc chi trả phụ cấp chi hội trưởng, kinh phí hoạt động cho chi hội nông dân; quản lý, sử dụng diện tích đất trồng lúa; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; giám sát việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường khu vực nông thôn, vệ sinh môi trường trong sản xuất nông nghiệp của hội viên, nông dân...

Hội ND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Chi cục quản lý thị trường - Sở Công thương tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở y tế, tổ chức 02 cuộc giám sát thực hiện các quy định pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm; chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức 02 cuộc giám sát về thực việc hiện Nghị quyết 30 của HĐND tỉnh về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh giai đoạn 2015 - 2020; chủ trì phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức 02 cuộc giám sát thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ.

Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tấm gương, đơn vị điển hình tiêu biểu, đồng thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, từ đó có những kiến nghị phù hợp, đề xuất với các ngành chức năng một số giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.

Bên cạnh đó, Hội ND cấp huyện, cấp xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát công tác đền bù giải phóng mặt bằng; giám sát các khoản thu xã hội hóa của các trường học, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư, cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, giám sát việc thực hiện các khoản đóng góp của nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới,…

Có thể khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nắm bắt tình hình thực tiễn của các cấp Hội, tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của hội viên, nông dân, từ đó đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.
Hải Đăng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp