Lào Cai: Tổ chức kiểm tra, giám sát trên 2.170 cuộc
14:44 - 15/10/2021
(KNTC)- Nửa đầu nhiệm kỳ 2018- 2023, các cấp Hội ND đã thành lập UBKT tại cấp tỉnh, 9 huyện, thị xã, thành phố và 152 cơ sở Hội. Sau khi thành lập, UBKT Hội ND các cấp đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của UBKT, phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên UBKT.

ảnh minh họa
Hàng năm, UBKT các cấp tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành Kế hoạch kiểm tra giám sát; các chương trình, quyết định kiểm tra giám sát từng đợt đảm bảo đúng quy định, khách quan, toàn diện, hiệu quả cao. Hội ND cấp tỉnh, huyện đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 100 % ủy viên UBKT.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Hội ND các cấp đã tham mưu cho Ban Thường vụ Hội ND cùng cấp tiến hành kiểm tra 2.177 cuộc. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Điều lệ, các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; kiểm tra việc thực hiện 03 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII (Nghị quyết 04, 05, 06); việc xây dựng quản lý, sử dụng Quỹ HTND, hoạt động ủy thác với ngân hàng CSXH; hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; hoạt động UBKT Hội ND cấp dưới; việc thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; việc tổ chức thực hiện Đề án: “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam” theo Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ...

Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội làm tốt công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp với các ngành thành viên liên quan củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải, hòa giải viên trên địa bàn; các hòa giải viên là những người có khả năng tuyên truyền vận động nông dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Toàn tỉnh có 1.707 tổ hòa giải, hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở gắn với Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc nắm bắt tư tưởng, phát hiện các mâu thuẫn, thắc mắc của nông dân; tổ hòa giải tiếp nhận và hòa giải thành 7.120 vụ việc về các lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, dân sự, mâu thuẫn nhỏ, tranh chấp đất đai, sinh hoạt cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, các cấp Hội đã tiếp công dân 29 buổi, nhận 85 đơn, trong đó giải quyết 45 đơn thư thuộc thẩm quyền; hòa giải 112 vụ mâu thuẫn nội bộ nông dân; phối hợp giải quyết 8.092 đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội, Hội ND tỉnh chủ trì 4 cuộc giám sát triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; tham gia 40 cuộc giám sát do Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chủ trì: Công tác quản lý nhà nước về vệ sinh ATTP; làm đường giao thông nông thôn; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Chương trình giám sát hành động (lời hứa) của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; chi, trả hỗ trợ dịch Covid-19...

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát của Hội, công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được các cấp Hội quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận... Thông qua công tác Hội và phong trào nông dân đã tập hợp, thu hút nông dân tham gia vào tổ chức Hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương…
Khánh Ngân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp