Yên Bái: Tổ chức được 2.900 cuộc kiểm tra, giám sát
14:35 - 15/10/2021
(KNTC)-  Nửa đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ủy ban Kiểm tra tham mưu cho BCH Hội ND tỉnh ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát; Kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền hàng năm; đồng thời tổ chức tập huấn cho 560 cán bộ cơ sở Hội về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật.

ảnh minh họa
Trong nửa đầu nhiệm kỳ, các cấp Hội đã tham mưu cho Ban Thường vụ Hội ND cùng cấp tổ chức 2.900 cuộc kiểm tra, giám sát tại 1.718 cơ sở với nội dung chủ yếu về việc: thực hiện Điều lệ Hội, các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội; kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân; thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động của tỉnh, địa phương; hoạt động ủy thác ngân hàng, thực hiện Quỹ HTND; hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Hội ND cấp dưới; việc thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát việc phối hợp tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở...

    Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm, Hội ND tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn giám sát việc thực hiện Quyết định 81; tham gia các đoàn giám sát về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của tỉnh thực hiện các chế độ chính sách cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; giám sát công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội ND các cấp đã tiếp nhận 99 đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp và giải quyết trong nội bộ nông dân 35 đơn thư thuộc thẩm quyền; trực tiếp hoà giải thành 334 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân; tham gia hòa giải thành 1.036 vụ việc.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội đổi mới hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, phù hợp với nhận thức, phong tục của hội viên, nông dân ở các địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ các cấp Hội; sử dụng hiệu quả Website, các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook để tuyên truyền nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên nông dân. Nửa đầu nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã tổ chức 2.087 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 122.400 lượt hội viên, nông dân; phối hợp tổ chức 656 cuộc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 42.900 hội viên, nông dân chủ yếu về các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng kinh tế tập thể (thành lập THT, HTX), về khiếu nại, về đất đai, hôn nhân gia đình,…

Nhìn chung, nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội ND trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nội dung, chương trình kế hoạch theo nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023; công tác kiểm tra, giám sát của Hội được quan tâm, chú trọng thực hiện đầy đủ theo đúng quy định. Ủy Ban kiểm tra các cấp Hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động, đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp