Đắc Nông: 8/8 huyện, thành phố lập UBKT
09:16 - 01/06/2021
(KNTC) - Ngay từ đầu năm, Hội ND tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020; kế hoạch kiểm tra, giám sát Quỹ HTND, ủy thác Ngân hàng CSXH đối với Hội ND các cấp.
Các cấp Hội tham gia phối hợp với các ngành tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Ảnh minh họa)

 

Đồng thời, Hội còn xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của  Ủy ban kiểm tra Hội ND tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023; chỉ đạo, hướng dẫn Hội ND các huyện, thành phố xây dựng Đề án ủy ban kiểm tra và tổ chức bầu UBKT cùng cấp.


Ban hành Quyết định công nhận uỷ viên UBKT, chủ nhiệm UBKT đối với 03 Hội Nông dân huyện, thành phố (Gia Nghĩa, Tuy Đức, Đăk R’lấp) nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đến nay có 8/8 huyện, thành phố thành lập UBKT.

 
Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức 1.121 cuộc kiểm tra, giám sát. Trọng tâm là công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Hội, công tác nhận ủy thác ngân hàng CSXH và Quỹ HTND.
 

Qua kiểm tra, các cấp Hội chấp hành tốt quy định của Hội, bám sát các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội Hội ND các cấp đề ra để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện sát với thực tiễn công tác, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương.


Qua đó kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để đề ra các giải pháp khắc phục, đồng thời biểu dương, khuyến khích, nhân rộng những ưu điểm, cách làm hay trong cán bộ, hội viên, nông dân.

 
Bên cạnh đó, việc thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ cũng được các cấp Hội ND trong tỉnh thực hiện hiệu quả. 

 
Nhằm tham gia xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Hội ND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 130 về tổ chức đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương với nông dân theo chủ đề  “Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo liên kết chuỗi giá trị nông sản” và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý cho phép triển khai nội dung đối thoại theo kế hoạch.


Kết quả, đến nay các cấp Hội đã tổ chức 62 cuộc đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương với nông dân.

 
Tới đây, các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ, hoạt động Ủy thác với ngân hàng CSXH, trong đó chú trọng kiểm tra các dự án vay vốn Quỹ HTND, các Tổ TK&VV; kịp thời xử lý và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, xử lý vi phạm; triển khai Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giới thiệu những cán bộ, hội viên ưu tú để các cấp ủy Đảng xem xét kết nạp vào Đảng; chú trọng bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trẻ của Hội có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức để bổ sung vào nguồn cán bộ của Đảng và hệ thống chính trị các cấp.
 


 

Tú Tiến
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp