Bắc Ninh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội và phong trào nông dân
09:16 - 06/06/2021
(KNTC) -Ban Chấp hành Hội ND tỉnh đã xây dựng Chương trình; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 đối với từng chuyên đề, nhiệm vụ cụ thể của công tác Hội.
 
Các cấp Hội đã tích cực, chủ động tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm tra của năm (Ảnh minh họa)Trên cơ sở đó, các cấp Hội đã tiến hành đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân; công tác quản lý và sử dụng quỹ Hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân...


Trong năm, các cấp Hội đã tổ chức 502 cuộc kiểm tra (cấp tỉnh: 08 cuộc; cấp huyện: 121 cuộc; cấp cơ sở: 373 cuộc).
 

Qua kiểm tra, Hội ND các cấp đã kịp thời nắm bắt tình hình, khó khăn, vướng mắc, phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các cấp Hội và hội viên, nông dân đề ra các giải pháp giải quyết, khắc phục.


Đồng thời biểu dương, khuyến khích, nhân rộng những ưu điểm, cách làm hay trong cán bộ, hội viên, nông dân nhằm nâng cao hơn nữa chất lương hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.
 

Bên cạnh đó, Hội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân; phối hợp, tham gia hoà giải, giải quyết đơn thư kiến nghị, tranh chấp trong nội bộ nông dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chỉ đạo Hội ND các cấp triển khai thực hiện Quyết định 81 ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”; triển khai Kế hoạch tổ chức xây dựng mô hình điểm thực hiện Quyết định 81, ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và tổ chức tập huấn, tuyên truyền pháp luật cho 480 cán bộ, hội viên, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ tại thị trấn Lim, Tiên Du.


Đến nay, Hội ND tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả của 12 mô hình điểm Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 491 thành viên.

 
Ngoài ra, Câu lạc bộ còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tư vấn pháp luật, giúp người dân làm các thủ tục liên quan đến hộ tịch, quản lý đất đai, đăng ký khai sinh, kết hôn, làm thẻ bảo hiểm y tế.

 
Thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị, Hội ND các cấp phát huy dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, vai trò giám sát và phản biện xã hội tham gia đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên; tham gia giám sát việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, một số chương trình, dự án phát triển kinh tế  xã hội.

 
Các cấp Hội phối hợp với các ngành chức năng tập trung tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 

Trên cơ sở đó kịp thời nắm bắt tâm tư­, nguyện vọng chính đáng và những băn khoăn của hội viên, nông dân để phản ánh với Đảng, chính quyền; giúp cấp uỷ Đảng và chính quyền có biện pháp giải quyết những băn khoăn, thắc mắc, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân.

 
Nhờ vậy, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nắm bắt tình hình thực tiễn của các cấp Hội, tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của hội viên, nông dân, từ đó đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả Hội và phong trào nông dân. 

Xuân Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp