Khánh Hòa: Nhiều đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát
11:01 - 01/10/2021
(KNTC) Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh đã đi vào nề nếp hoạt động và công tác kiểm tra đã đạt được nhiều kết quả như sau:

Hàng năm, UBKT Hội các cấp đã giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cùng cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Hội, kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân. Trong nửa nhiệm kỳ qua, UBKT Hội các cấp  kiểm tra 2.671 cuộc. Trong đó, UBKT tỉnh Hội kiểm tra 42 cuộc; UBKT các huyện, thị, thành kiểm tra 462 cuộc, UBKT cấp xã kiểm tra 2.167 cuộc.
 
Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và quy định của tổ chức Hội; việc triển khai thực hiện chương trình công tác của Hội cấp mình và cấp trên; tình hình triển khai thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; tình hình thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân… đi sâu vào việc sinh hoạt của chi, tổ Hội và công tác hội viên, quản lý, sử dụng các nguồn vốn như: Quỹ Hỗ trợ nông dân, vốn liên tịch với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, vốn ủy thác với Ngân hàng CSXH…

Qua kiểm tra cho thấy, các cấp Hội đã chấp hành nghiêm các quy định của Điều lệ Hội, các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của Hội. Đồng thời triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội ND tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Hội ND; duy trì sinh hoạt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đúng quy định, nội dung sinh hoạt thiết thực, dân chủ; triển khai và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội cấp trên và cấp mình; Ban Chấp hành, Ban thường vụ chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo quy chế; thực hiện, công khai tài chính Hội; công tác phát triển hội viên luôn được quan tâm. Trong nửa nhiệm kỳ, hầu hết các cấp Hội đã hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển hội viên. Hội các cấp đã xây dựng, tổ chức thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và UBKT, hoạt động của các cấp Hội thiết thực, chú trọng công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Công tác kiểm tra đã góp phần tích cực trong việc triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội ND các cấp, xây dựng giai cấp nông dân và tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Kết quả kiểm tra chưa phát hiện có dấu hiệu vi phạm Điều lệ và các chỉ thị, nghị quyết, các quy định của Công đoàn. Hầu hết UBKT các cấp Hội khi thực hiện nhiệm vụ đều có biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra, ra kết luận bằng văn bản, đánh giá ưu điểm để phát huy, khuyết điểm của từng nội dung để khắc phục, đồng thời cũng nêu giải pháp, kiến nghị với lãnh đạo, chuyên môn của các đơn vị để thực hiện tốt việc phối hợp theo quy định của pháp luật.

Những đơn vị điển hình làm tốt công tác kiểm tra, giám sát là UBKT Hội ND thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh…

Bên cạnh công tác kiểm tra, các cấp Hộịcòn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Hội ND các cấp tích cực vận dụng linh hoạt, hiệu quả các hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền miệng thông qua các buổi hội nghị, cuộc họp, tập huấn, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt chi Hộị; cung cấp tài liệu Hỏi - Đáp pháp luật về thực hiện các quyền của người sử dụng đất; vấn đề bồi thường, tái định cư; công tác hòa giải ở cơ sở; những qui định về khiếu nại, tố cáo và một số chính sách, phát hành đến chi Hội dùng làm tài liệu tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân.
 
Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, các cấp Hội duy trì phát hành Bản tin Nông dân Khánh Hòa hàng quý đến các chi Hội, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử tỉnh trong đó có chuyên mục Nhà Nông dân cần biết tuyên truyền về pháp luật được các chi Hội dùng làm tài liệu tuyên truyền đến hội viên, nông dân./.
Bảo Nhi
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp