Trà Vinh: Kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân tại 103 cơ sở Hội
15:53 - 30/09/2021
(KNTC) - Từ đầu nhiệm kỳ (2018-2023) đến nay, các cấp Hội đã tổ chức 1.735 cuộc kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội và phong trào nông dân.

Hội Nông dân tỉnh họp triển khai kế hoạch kiểm tra năm 2018
Hằng năm, Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các huyện, thị, thành Hội thực hiện kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân tại 103 cơ sở Hội, đạt 100%.
 
Hội ND các cấp triển khai xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện, thị, thành phố trong công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 587 cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật với 16.868 lượt người dự; trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật được 579 cuộc cho 14.365 lượt người. 
 
Hội ND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân ở 09 huyện, thị, thành phố với 18 cuộc. Đa số các đơn vị đều thực hiện tốt tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu do Hội cấp trên đề ra. Kết quả, có 05 lượt đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 12 lượt đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. 
 
Ban điều hành Qũy HTND tỉnh phối hợp với Hội ND huyện và cơ sở thẩm định 31 dự án vay vốn Qũy HTND với 492 hộ vay trước khi trình phê duyệt, giải ngân vốn và kiểm tra sau 30 ngày giải ngân vốn. Hội ND huyện, thị, thành phố tổ chức 94 cuộc với 663 hộ vay.
 
Hội tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động Qũy HTND và ủy thác ngân hàng CSXH tại 13 huyện, thị, thành Hội, 07 cơ sở Hội và 51 tổ TK&VV. Hội ND huyện, thị, thành phố trực tiếp kiểm tra, giám sát ủy thác ngân hàng CSXH tại 200 cơ sở Hội, 570 Tổ TK&VV với 3.082 hộ vay.
 
Hội ND các cấp phối hợp UBND cùng cấp củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải được thành lập ở các ấp, khóm với cơ cấu từ 5 đến 7 thành viên/tổ, các thành viên là những người có uy tín và tham gia công tác ở địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 733 tổ hòa giải với 4.398 hòa giải viên.
 
Hàng tháng, lãnh đạo Hội ND các cấp đều tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân theo lịch (do UBND cùng cấp mời); tham gia tiếp công dân tại các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; tích cực tham gia phối hợp với cấp ủy và UBND cùng cấp tổ chức hoạt động đối thoại trực tiếp với nông dân...
 
Các cấp Hội tham gia hòa giải 2.148 vụ tranh chấp trong nội bộ nông dân chủ yếu là đất đai, tài sản, hôn nhân gia đình, hòa giải thành 1.373 vụ việc, số còn lại chuyển lên cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết./. 
Hiền Ngô
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp