Lai Châu: Tổ chức hơn 700 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân
10:05 - 30/09/2021
(KNTC) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội ND VN, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội tổ chức 797 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân trong toàn tỉnh. Trong đó: Cấp tỉnh tổ chức 39 cuộc, cấp huyện 146 cuộc; cấp xã 612 cuộc.

(Ảnh minh họa)
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã bám sát Nghị quyết Đại hội VII, các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội để lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân  hằng năm kịp thời, hiệu quả.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Việc triển khai thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội VII, quy định của Hội; thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân, các Nghị quyết của BCH Trung ương Hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội ND các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023 trong nửa đầu nhiệm kỳ; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội; công tác kiểm tra, giám sát; hoạt động của Quỹ HTND và việc xây dựng, quản lý, sử dụng Hội phí, quỹ Hội; thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội; thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; giám sát việc khắc phục hạn chế sau kiểm tra....

Qua thực tế kiểm tra, giám sát cho thấy, các cấp Hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân, đạt được nhiều kết quả nổi bật; kịp thời biểu dương, khuyến khích các đơn vị được kiểm tra, giám sát tiếp tục phát huy những ưu điểm, đồng thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các cấp Hội và hội viên, nông dân đề ra các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh đã chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở NN và PTNT, Sở Công Thương xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phối hợp giám sát việc thực hiện quản lý, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn các huyện Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ; thành lập 03 đoàn giám sát trực tiếp tại UBND 03 huyện, 25 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và phỏng vấn một số hộ sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; phối hợp với MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Tân Uyên, Tam Đường năm 2021. Hội đã cử cán bộ, công chức tham gia giám sát việc thực hiện khiếu nại, tố cáo của UBND các huyện, thành phố; việc bình xét, công nhận, duy trì các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì.

Có thể khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nắm bắt tình hình thực tiễn của các cấp Hội, tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của hội viên, nông dân, từ đó đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.
Minh Phúc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp