Hội ND Hà Nam: Tổ chức hơn 700 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân
15:53 - 24/08/2021
(KNTC) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội ND Việt Nam, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội đã tổ chức 735 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân trong toàn tỉnh.

(Ảnh minh họa)
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã bám sát Nghị quyết Đại hội VII, các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội để lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân kịp thời, hiệu quả. Các cấp Hội đã tiến hành kiểm tra, giám sát tạo 3.885 đơn vị, trong đó Hội ND tỉnh thực hiện 30 cuộc kiểm tra, giám sát tại 90 đơn vị Hội cấp huyện và cơ sở; Hội ND huyện, thị xã, thành phố và cơ sở đã trực tiếp tổ chức kiểm tra 705 cuộc tại 3.795 đơn vị; phối hợp thực hiện 836 cuộc kiểm tra tại 1.854 đơn vị.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào: Việc quán triệt, triển khai thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội VII, quy định của Hội; việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân, các Nghị quyết của BCH Trung ương Hội trong nửa đầu nhiệm kỳ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội; thành lập và hoạt động của UBKT các cấp; kết quả thực hiện triển khai xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ HTND; các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, xây dựng nông thôn mới; công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid 19...

Qua kiểm tra, Hội ND các cấp đã kịp thời nắm bắt tình hình, khó khăn, vướng mắc, phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các cấp Hội và hội viên, nông dân đề ra các giải pháp giải quyết, khắc phục; đồng thời biểu dương, khuyến khích, nhân rộng những ưu điểm, cách làm hay trong cán bộ, hội viên, nông dân nhằm nâng cao hơn nữa chất lương hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.

Bên cạnh đó, trong nửa nhiệm kỳ HND tỉnh cùng với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức 2 cuộc giám sát cấp tỉnh về: “Giám sát hiệu quả trong thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020” và “Giám sát việc triển khai và thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cây trồng và nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025” đạt hiệu quả cao. Các cấp Hội phối hợp tổ chức 01 hội nghị đối thoại cấp tỉnh với Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh; chỉ đạo tổ chức 6 hội nghị đối thoại cấp huyện; 32 hội nghị cấp cơ sở; tham gia tiếp 5.825 lượt công dân, tham gia giải quyết 776 vụ việc khiếu nai, tố cáo của hội viên nông dân...

Có thể khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nắm bắt tình hình thực tiễn của các cấp Hội, tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của hội viên, nông dân, từ đó đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.
Đức Thịnh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp