Hội ND Khánh Hòa: Tổ chức hơn 400 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân
16:26 - 28/07/2021
(KNTC) - Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, sáu tháng đầu năm, các cấp Hội đã tổ chức 462 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân trong toàn tỉnh.

(Ảnh minh họa)
Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào: Việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Hội; việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; việc thực hiện 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII về xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; quản lý, sử dụng quỹ Hội, Quỹ HTND, chương trình phối hợp với các ngân hàng trong việc hỗ trợ vốn cho nông dân; kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg...

Qua kiểm tra, các cấp Hội chấp hành tốt quy định của Hội, bám sát các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội Hội Nông dân các cấp đề ra để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện sát với thực tiễn công tác, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương; kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để đề ra các giải pháp khắc phục, đồng thời biểu dương, khuyến khích, nhân rộng những ưu điểm, cách làm hay trong cán bộ, hội viên, nông dân.

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh đã đăng ký nội dung giám sát về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; các cấp Hội cùng với chính quyền xây dựng cơ chế phối hợp công khai đến người dân những vấn đề có liên quan đến quyền lợi trực tiếp như đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; 100% cơ sở Hội có tủ sách pháp luật, duy trì 116 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"...

Có thể khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nắm bắt tình hình thực tiễn của các cấp Hội, tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của cán bộ, hội viên, nông dân, từ đó đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.
Bình An
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp