Quảng Trị: Các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021
14:56 - 23/07/2021
(KNTC)Từ đầu năm, UBKT Hội ND tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành Chương trình  07 về  kiểm tra, giám sát năm 2021, nội dung kiểm tra tập trung vào việc: Tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Việc thực hiện các chỉ tiểu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021 và giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023; Việc thực hiện 03 Nghị quyết lần thứ 3 BCH TW khóa VII về xây dựng tổ chức Hội NDVN trong sạch, vững mạnh.

Sáu tháng đầu năm 2021, UBKT cấp huyện tổ chức 41 cuộc kiểm tra, UBKT cấp cơ sở tổ chức 149 cuộc kiểm tra; Ban Thường vụ cấp huyện tổ chức 116 cuộc kiểm tra cơ sở Hội và cấp cơ sở tổ chức 348 cuộc kiểm tra về: Công tác Hội và phong trào nông dân, công tác quản lý Quỹ HTND, tín chấp vay vốn qua ngân hàng CSXH, ngân hàng Nông nghiệp &PTNT và ngân hàng Liên Việt, các loại sổ sách, văn bản, các mô hình kinh tế , công tác phát triển, quản lý hội viên…
 
Nhằm thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2021, UBKT đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ đề xuất nội dung giám sát, Hội ND tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt nội dung giám sát, việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 35 năm 2015 của Chính phủ và Nghị định số 62 về việc sửa đổi điều Nghị định số 35 của Chính phủ. UBKT tham mưu cho Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch và được UBND tỉnh bố trí kinh phí cho hoạt động giám sát của Hội; thời gian thực hiện vào quý III/2021.
Đồng thời, UBKT các huyện, thị, thành Hội đã tham mưu cho Ban Thường vụ Hội sớm xây dựng kế hoạch giám sát và  nội dung  giám sát về việc thực hiện các chính sách liên quan đến công tác Hội, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, các chương trình, đề án phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương.
Cụ thể: Hội ND Thành phố  Đông Hà giám sát: việc thực hiện Đề án số 2269/ĐA-UBND về phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố đến năm 2025, Thị xã Quảng Trị: thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thị xã theo hướng nâng cao giá trị sản xuất và phát triền bền vững giai đoạn 2015 - 2020; huyện Đakrông: giám sát Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với BHXH huyện; Hướng Hóa, Triệu Phong: Xây dựng nông thôn mới; Hải Lăng: chính sách hỗ trợ phát triển tái đàn lợn nái sinh sản sau ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu phi; Cam Lộ: thực hiện chi trả kinh phí hoạt động cho các cho Hội và kinh phí sự nghiệp nông nghiệp năm 2020; Vĩnh Linh: Thực hiện Quyết định 81-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội ND VN trong việc tiếp công dân, giải giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; Gio Linh: việc thực hiện Chỉ thị 59- CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội ND VN trong thời kỳ CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn.
 
Sáu tháng đầu năm do tập trung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên hoạt động giám sát của các huyện, thị, thành Hội tập trung vào thưc hiện trong 6 tháng cuối năm. Hội ND cơ sở phối hợp tổ chức 34 cuộc giám sát, chủ yếu giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ do dịch bênh trong chăn nuôi, hỗ trợ các hộ phục hồi sản xuất sau ảnh hưởng của thiên tai năm 2020./.
 
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp