Công tác kiểm tra giám sát giúp giải quyết các vướng mắc trong công tác Hội và phong trào ND
09:59 - 29/05/2021
(KNTC) - Năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Sơn La ban hành chương trình, kế hoạch chương trình kiểm tram, giám sát; thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát việc thực hiện Luật đất đai năm 2013 về nội dung quản lý, sử dụng đất nông nghiệp.
Hội ND các cấp không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra nhằm khắc phục bệnh quan liêu, hành chính hóa trong tổ chức Hội (Ảnh minh họa)Đồng thời, Hội ND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 216 cán bộ Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023.


Trên cơ sở đó, tỉnh Hội chỉ đạo đôn đốc các cấp Hội triển khai thực hiện chương trình kiểm tra giám sát; hướng dẫn tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt  việc tham gia giám sát, phảm biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền  theo Quyết định 217 và Quyết định  218  của Bộ Chính trị.
 

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phối hợp triên khai thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ  về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với Hội NDVN trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 
Tỉnh Hội chỉ đạo các cấp Hội thực hiện kế hoạch tự kiểm tra, giám sát; giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

 
Ngoài ra, Hội ND tỉnh còn phối hợp với Uỷ ban kiểm tra Trung ương Hội triển khai mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La.


Đồng thời, chỉ đạo Hội ND huyện Quỳnh Nhai tổ chức triển khai công tác xử lý cán bộ phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đảm bảo theo quy định.


Hội ND tỉnh đã phối hợp với các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và các ban ngành của tỉnh thường xuyên triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý, thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của nông dân.


Thời gian tới, Hội ND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, làm rõ những thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý theo quy định; thực hiện công tác giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị và theo Chương trình phối hợp với Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020; nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Hội và các phong trào nông dân, đặc biệt là kiểm tra chuyên đề.


 

Duy Huy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp