Hà Nam: Xây dựng, kiện toàn UBKT các cấp
09:44 - 12/05/2021
(KNTC) - Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã bám sát và chỉ đạo thực hiện Đề án số 02 về UBKT Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; hướng dẫn kịp thời quy trình lập UBKT, kiện toàn bổ sung cho các cơ sở Hội sau sáp nhập; kiện toàn 38 ủy viên UBKT các cấp sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (Cấp huyện 04 đồng chí; cấp cơ sở là 34 đồng chí).
Các cấp Hội tham gia phối hợp với các ngành tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Ảnh minh họa)


Đến nay Hội ND các cấp trong tỉnh bổ sung, kiện toàn, thành lập được 112 UBKT với 338 ủy viên . Việc kiện toàn bổ sung cán bộ UBKT các cấp đảm bảo số lượng, chất lượng theo đúng quy định.
 

Ban thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch số 34 về “Kế hoạch kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây chính quyền”.


Hội ND các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của công tác Hội và phong trào nông dân; việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Hội.


 Các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp thực hiện 278 cuộc kiểm tra, giám sát tại 1.899 đơn vị. Trong đó UBKT Hội ND tỉnh tổ chức kiểm tra 12 cuộc (tại 24 cơ sở và 6 huyện, thị, thành hội);  Hội ND cấp huyện và cơ sở đã trực tiếp và phối hợp kiểm tra 266 cuộc (trực tiếp 224 cuộc, phối hợp 42 cuộc).

 
Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân gắn với kiểm tra quản lý nguồn vốn vay Quỹ HTND các cấp và nguồn vốn vay ủy thác của ngân hàng CSXH, chi trả hỗ trợ dịch Covid-19.


Qua kiểm tra cho thấy không có sai phạm, đã kịp thời nắm bắt tình hình, khó khăn, vướng mắc, ghi nhận những đề xuất kiến nghị của các cấp Hội và hội viên, nông dân, kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh nhằm nâng cao hơn nữa chất lương hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.


BTV Hội ND tỉnh đã chủ trì cùng với UB MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức tốt Hội nghị giám sát cấp tỉnh tại tại UBND Thanh Liêm về  việc triển khai và thực hiện kế hoạch chuyển đổi cây trồng và nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa tại tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.


Thông qua giám sát, đoàn đã chỉ ra 6 khó khăn cần tháo gỡ và đưa ra 5 đề xuất, kiến nghị, 07 nhóm giải pháp với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh nhằm tháo gỡ vướng mắc cho nông dân trong quá trình tham gia thực hiện.

 
Bên cạnh đó, Hội còn tham gia ý kiến phản biện vào Dự thảo Đề án xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả an toàn vùng chuyển đổi đất lúa tỉnh giai đoạn 2021-2022.


Tỉnh Hội chỉ đạo các cấp Hội tổ chức giám sát tại UBND các huyện về thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phối hợp giám sát sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp, kết quả thực hiện việc ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; giám sát việc chi trả chế độ chính sách trong thực hiện hỗ trợ người dân ảnh hưởng dịch Covid-19; giám sát thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW đối với cán bộ chủ chốt và đảng viên của một số xã.


Việc triển khai thực hiện Quyết định số 81  của Thủ tướng Chính phủ được các cấp Hội tích cực triển khai.


Các cấp Hội chủ động tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo đúng quy định (dự tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh là 12 buổi với trên 150 lượt công dân đã được tiếp giảm ¼ (50 lượt); dự tiếp công dân tại huyện, thị xã, thành phố với trên 800 lượt công dân được tiếp); Chỉ đạo giải quyết kịp thời 02 đơn gửi đến Hội.


Các cấp Hội phối hợp giải quyết 505 đơn thư của công dân; duy trì hoạt động của các CLB “Nông dân với pháp luật”.


Tỉnh Hội chỉ đạo Hội ND huyện Kim Bảng xây dựng mô hình “Nông dân tham gia tuyên truyền, phổ biến, vận động nông dân chấp hành pháp luật năm 2020”.


Năm 2021, các cấp Hội tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra,giám sát; chú trọng kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ, hoạt động công tác hội gắn với kiểm tra các nguồn vốn vay; việc triển khai các nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, các chương trình Đề án của Hội, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những thiếu sót trong tổ chức thực hiện.
 

Lưu Giang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp