Quảng Trị: Hoạt động của UBKT 6 tháng đầu năm 2021
15:57 - 16/07/2021
(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2021, UBKT Hội ND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ xây dựng Kế hoạch chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Hội và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân. Ủy Ban kiểm tra 9/9 huyện, thị, thành phố và 125 cơ sở Hội đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể.

ảnh minh họa
UBKT Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề tại  các huyện Gio Linh và Triệu Phong về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Hội ND tỉnh khóa XI về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Hội”; tổ chức 2 lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Hội cho 288 ủy viên UBKT cấp tỉnh, huyện và Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT cấp cơ sở, tập trung vào hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội; công tác giám sát và phản biện xã hội trong Hội; nội dung, phương thức, quy trình tổ chức thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của Hội...

Sáu tháng qua, UBKT cấp huyện tổ chức và tham mưu kiểm tra 157 cuộc, UBKT cấp cơ sở tổ chức và tham mưu kiểm tra 497 cuộc về: Công tác Hội và phong trào nông dân; công tác quản lý Quỹ HTND, tín chấp vay vốn qua ngân hàng CSXH, ngân hàng Nông nghiệp &PTNT và ngân hàng Liên Việt; các mô hình kinh tế; công tác phát triển, quản lý hội viên…

Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, UBKT tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ nội dung giám sát năm 2021 về việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa. UBKT các huyện, thị, thành Hội đã tham mưu cho Ban Thường vụ tập trung vào giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến công tác Hội, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, các chương trình, đề án phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương. Điển hình như: Hội ND thành phố Đông Hà giám sát việc thực hiện đề án về phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố đến năm 2025; thị xã Quảng Trị giám sát thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thị xã theo hướng nâng cao giá trị sản xuất và phát triền bền vững giai đoạn 2015 - 2020; huyện Hướng Hóa và Triệu Phong giám sát xây dựng nông thôn mới; huyện Vĩnh Linh giám sát việc thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ; huyện Gio Linh giám sát  việc thực hiện Chỉ thị 59 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội ND Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn. Hội ND cơ sở phối hợp tổ chức 34 cuộc giám sát, chủ yếu giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ do dịch bệnh trong chăn nuôi, hỗ trợ các hộ phục hồi sản xuất sau ảnh hưởng của thiên tai.
Khánh Ngân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp