Hội ND Quảng Nam: Tổ chức hơn 1.200 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân
16:42 - 29/06/2021
(KNTC) - Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, sáu tháng đầu năm, các cấp Hội đã tổ chức 1.224 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân trong toàn tỉnh.

(Ảnh minh họa)
Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào: Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid 19; việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Hội; việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân; quản lý, sử dụng quỹ Hội, Quỹ HTND; việc ký kết các hợp đồng cung ứng phân bón trả chậm, cây ăn quả; việc giải phóng mặt bằng xây dựng các thiết chế hạ tầng nông thôn...

Qua kiểm tra, Hội ND các cấp đã kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để đề ra các giải pháp giải quyết, khắc phục, đồng thời biểu dương, khuyến khích, nhân rộng những ưu điểm, cách làm hay trong cán bộ, hội viên, nông dân.

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh đã đăng ký nội dung giám sát về quản lý, sử dụng quỹ dất nông nghiệp vào mục đích công ích trên địa bàn xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức. Hội ND các cấp phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức giám sát công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các công trình, cơ sở hạ tầng được xây dựng tại địa phương; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; các chương trình hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước có liên quan đến đời sống, lợi ích và an sinh xã hội trong đó hội viên, nông dân là người trực tiếp hưởng thụ; tham gia phản biện xã hội, góp ý vào 341 dự thảo các văn bản của chính quyền, sở, ngành các cấp trong tỉnh...

Có thể khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nắm bắt tình hình thực tiễn của các cấp Hội, tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của hội viên, nông dân, từ đó đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.
Đức Thịnh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp