Hội ND tỉnh Lạng Sơn: Kiểm tra tại 30 cơ sở Hội
12:32 - 29/06/2021
 (KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2021, các cấp Hội đã thực hiện kiểm tra 37 cơ sở Hội, 71 chi Hội, 71 Tổ tiết kiệm và vay vốn, 273 hộ vay vốn. Qua kiểm tra cho thấy, đa số Hội ND cơ sở đều thực hiện sổ sách, hồ sơ lưu trữ đầy đủ, chấp hành đúng các quy định về thu - chi tài chính. 

(ảnh minh họa)
Ngay từ đầu năm, Hội ND tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm đồng thời chỉ đạo Hội cấp dưới xây dựng và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của từng cấp. Nội dung kiểm tra tình hình thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân trong đó trọng tâm là việc quản lý hội viên; sinh hoạt chi, tổ Hội; quản lý, sử dụng quỹ Hội; việc sử dụng các nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, từ vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội và việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua. 

Song song với việc triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, đội ngũ cán bộ Ủy ban kiểm tra các cấp cũng được kiện toàn với 05 ủy viên cấp tỉnh, 41 ủy viên cấp huyện và 602 ủy viên cấp cơ sở. Sau khi kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp đã ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Bên cạnh đó, các cấp Hội thường xuyên bám cơ sở để nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nông dân. Lãnh đạo Hội ND tỉnh  tham gia tiếp công dân theo quy định và tham gia Hội đồng tư vấn, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh; Hội ND huyện và cơ sở tham gia với Ủy ban nhân dân cùng cấp tiếp công dân. Từ đó,  các cấp Hội đã giải quyết 11 đơn thư, tham gia hòa giải thành 50 vụ việc chủ yếu là các vấn đề liên quan đến mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, quan hệ gia đình, nội tộc góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an ninh ở nông thôn.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phải kể đến hoạt động của 128 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Nội dung các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ được nâng cao hơn  cả về chất lượng và hình thức tuyên truyền phong phú, hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu tìm hiểu pháp luật của đông đảo hội viên, nông dân.

Cùng với mạng lưới Câu lạc bộ, các cấp Hội còn phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 5.590 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung vào các văn bản chính sách, pháp luật đất đai, khiếu nại, tố cáo, bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống ma tuý, giao thông đường bộ, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Có thể nói, với việc xây dựng và triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm về nội dung công tác, kiểm tra giám sát ở tất cả các cấp Hội cùng với việc kiện toàn hệ thống Ủy ban Kiểm tra các cấp, mang lại những chuyển biến tích cực của công tác Hội và phong trào nông dân./.
Thanh Phúc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp