Hội ND Bình Định: Thực hiện trên 2.300 cuộc kiểm tra, giám sát
10:00 - 17/06/2021
(KNTC) - Thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020, các cấp Hội đã tham gia 478 đoàn kiểm tra, giám sát, đồng thời trực tiếp tổ chức được 2.338 cuộc kiểm tra, giám sát.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Hội, thực hiện các chỉ tiêu thi đua, việc sử dụng hội phí, hoạt động Quỹ HTND và các nguồn vốn vay ủy thác do Hội quản lý; việc thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định số 673, Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 217 của Bộ Chính trị.
 
Trong đó, thực hiện kiểm tra công tác Hội 972 cuộc; giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị 103 cuộc; kiểm tra Quỹ HTND và các nguồn vốn do Hội quản lý 1.097 cuộc; kiểm tra thực hiện Quyết định số 81 37 cuộc; kiểm tra thực hiện Kết luận số 61, Quyết định số 673 31 cuộc; kiểm tra các hoạt động khác: 98 cuộc. Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả để phổ biến, nhân rộng, đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, hướng dẫn các cấp Hội chấn chỉnh kịp thời.
 
Bên cạnh đó, UBKT Hội ND các cấp đã tổ chức được 972 cuộc kiểm tra, giám sát (cấp tỉnh 11 cuộc, huyện và cơ sở 961 cuộc) về tình hình công tác Hội và phong trào nông dân; các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và các hoạt động Hội, nhất là việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII).
 
Các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp với ngành Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Mặt trận và các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý 890 buổi với 61.569 hội viên, nông dân.
 
Hội tích cực tham gia công tác hòa giải, giải quyết mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ nông dân. Toàn tỉnh hiện có 1.300 tổ hòa giải/4.935 hòa giải viên hiện đang hoạt động. Khi có phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân, Hội ND cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư trực tiếp gặp gỡ các bên để giải thích, tuyên truyền, thuyết phục, hòa giải. Hầu hết những vụ liên quan đến nông dân đều được giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, do vậy đã hạn chế được các vụ khiếu kiện vượt cấp. 
Minh Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp