Bình Dương: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội
09:34 - 01/05/2021
(KNTC) - Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Chấp hành Hội các cấp đã Bầu Ủy ban kiểm tra các cấp, trong đó cấp tỉnh (7 đồng chí), cấp huyện, thị, thành phố (5 đồng chí) và cấp cơ sở (3 đồng chí).
Hội ND các cấp không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra (Ảnh minh họa)


 
Thực hiện Chương trình công tác, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động quỹ HTND và chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội.

 
Hội đã thành lập Đoàn kiểm tra thi đua về tình hình xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân của Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố...


Kết quả các cấp Hội đã tổ chức kiểm tra, giám sát được 986 cuộc, trong đó, tỉnh Hội tổ chức 30 cuộc; cấp huyện, thị, thành Hội 122 cuộc và cấp cơ sở 834 cuộc.
 

Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện làm rõ những thiếu sót, hạn chế để khắc phục; phát huy hiệu quả trong sử dụng vốn và chấp hành Điều lệ Hội góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội.

 
Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội cử cán bộ tham gia cùng chính quyền, các ngành chức năng tiếp công dân định kỳ được 355 buổi; phối hợp với Hội đồng hòa giải cùng cấp tham gia hòa giải về tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường, tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ nông dân được 1.082 vụ, hòa giải thành 871 vụ.


Ngoài ra, Hội còn tham gia đối thoại giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được 233/290 vụ; các cấp Hội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến và vận động chấp hành pháp luật được 1.135 cuộc, có 42.103 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự.


Các cấp Hội đã tuyên truyền, tư vấn, trợ giúp pháp lý được 167 cuộc có 6.649 lượt người dự và 73 trường hợp được tư vấn, trợ giúp; cung cấp 14.500 tờ rơi, tờ bướm; 234 quyển sổ tay pháp luật cho các CLB nông dân với pháp luật và cơ sở Hội. 

 
Nhằm đảm bảo công tác theo dõi, quản lý vốn ủy thác ngân hàng chính sách xã hội sau khi Hội Nông dân Thành phố Thủ Dầu Một chấm dứt hoạt động, thường trực Hội Nông dân Thành phố đã tổ chức Hội nghị bàn giao Tổ TK&VV cho các Hội Đoàn thể thành phố theo dõi, quản lý gồm: Hội LHPN 8 tổ, Cựu chiến binh 29 tổ, Đoàn thanh niên 11 tổ.


Năm 2021, Hội sẽ thành lập Đoàn kiểm tra, kiểm tra giám sát hoạt động Quỹ HTND và chương trình phối hợp với ngân hàng Chính sách Xã hội; kiểm tra, giám sát công tác hội và phong trào nông dân về thực hiện các Nghị quyết, Điều lệ và quy chế làm việc của Hội; tình hình thực hiện Kết luận số 61/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673/TTg của Thủ tướng Chính phủ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành; tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ. 

Nguyễn Bích
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp