Nam Định: Kiểm tra hoạt động Hội và phong trào nông dân tại các cơ sở Hội
09:28 - 02/05/2021
(KNTC) - Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về thành lập Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã bầu Ủy Ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 07 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tại hội nghị Ban Chấp hành.
Các cấp Hội đã tích cực, chủ động tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm tra của năm (Ảnh minh họa)Sau khi thành lập, Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí ủy viên và xây dựng chương trình công tác.


Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được đẩy mạnh. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII); kiểm tra việc triển khai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 tại 04 đơn vị: Nghĩa Hưng, Ý Yên, Nam Trực, Thành phố Nam Định; tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện Luật đất đai năm 2013 về nội dung quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Giao Thủy.


Các huyện, thành Hội đã kiểm tra hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân được 209/209 cơ sở, bằng 100% kế hoạch và 3.171 chi Hội bằng 100% kế hoạch.


Hội Nông dân tỉnh trực tiếp tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ HTND và chương trình nhận ủy thác từ ngân hàng Chính sách Xã hội tại 10 xã với 70 Tổ Tiết kiệm & Vay vốn và 85 hộ vay vốn tại các huyện Xuân Trường, Hải Hậu, Vụ Bản, Nam Trực, Ý Yên... Kết quả các hộ vay đã sử dụng vốn đúng mục đích, việc lưu trữ hồ sơ sổ sách tại cơ sở đảm bảo theo quy định.


Tỉnh Hội chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị cùng cấp thực hiện, giám sát công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đảm bảo đúng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.


Đội ngũ cán bộ Hội các cấp được các cấp ủy, chính quyền phân công tham gia phối hợp việc lập và soát danh sách các đối tượng được hưởng hỗ trợ tại các địa phương, cơ sở; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện giám sát việc: Công khai danh sách, mức hỗ trợ, thời gian thực hiện các bước theo quy định.


Tới đây, các cấp Hội tổ chức thực hiện tốt Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội. Đồng thời, tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; thi hành Điều lệ Hội; việc thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ nông dân do Hội thực hiện nhằm phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đánh giá đúng kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân các cấp.


Đồng thời, tiếp tục kiện toàn Ủy ban kiểm tra các cấp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của Hội; tham mưu, đề xuất các biện pháp với cấp ủy, chính quyền để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân; tập trung giám sát những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là giám sát về bảo vệ môi trường gắn với sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn theo chuỗi giá trị.


 

Xuân Hòa
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp