Phú Yên: Thực hiện tốt các công tác kiểm tra, giám sát
09:14 - 06/05/2021
(KNTC) - Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Ủy Ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh đã triển khai thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ.
Công tác kiểm tra nhằm phát hiện những thiếu sót để chấn chỉnh và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng (Ảnh minh họa)Đồng thời tổ chức 33 cuộc khảo sát, kiểm tra ở cấp huyện và cơ sở về các mô hình SXKD giỏi, quản lý sử dụng các nguồn vốn vay, mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp, dự án chăn nuôi heo nái sinh sản giống bản địa và dự án chăn nuôi bò sinh sản tại xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh; phối hợp cùng ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn ủy thác ngân hàng Chính sách Xã hội tại: Tp.Tuy Hòa, huyện Phú Hòa, Thị xã Đông Hòa, huyện Tuy An, huyện Sơn Hòa, huyện Sông Hinh…

 
Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, ngăn chặn và hạn chế yếu kém, sai phạm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội.


Đoàn kiểm tra Trung ương Hội NDVN trực tiếp về kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại tỉnh Phú Yên và tiến hành kiểm tra tại 04 cơ sở Hội và cơ quan chuyên trách Hội Nông dân tỉnh.

 
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 18 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 09 cơ sở Hội và 09 đơn vị Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố.


Đồng thời, tham gia cùng Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra việc triển khai thực hiện Cuộc vận đông “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại các huyện, thị xã, thành phố.


Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phối hợp với các ban ngành liên quan hòa giải thành 111/129 vụ khiếu nại, tố cáo, chủ yếu tranh chấp lối đi, đất đai, hôn nhân gia đình, vi phạm hành lang an toàn giao thông; chuyển lên cấp trên 18 vụ.


Các cấp Hội Nông dân Thị xã Đông Hòa phối hợp với cơ quan chức năng vận động các hộ khai thác khoáng sản (đá cụi, đá chẻ viên) chấm dứt việc khai thác trên địa bàn xã; phối hợp tuyên truyền vận động các hộ dân không được lấn chiếm hành lang quốc lộ 29 thôn Vũng Rô (Hòa Xuân Nam), vận động các hộ dân có lều quán buôn bán trái phép, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại khu vực ngã 4 cây bảng đến ngã 3 Lê Trung Kiên tự tháo gỡ.


Hoạt động kiểm tra, giám sát đã góp phần đẩy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân tại địa phương ngày càng phát triển. 
Phương Lan
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp