Đắc Nông: Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
15:24 - 25/05/2021
(KNTC) Thời gian qua, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và hội viên, nông dân hiểu, thực hiện đúng các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân Kết quả, 5 năm qua, Hội ND các cấp phối hợp với chính quyền, các ban, ngành tổ chức trên 15.785 buổi tuyên truyền, phổ biến, quán triệt văn bản pháp luật cho hơn 902.903 lượt người tham dự.

Ảnh minh họa
Hội ND tỉnh thường xuyên lồng ghép kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở với kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân theo quy định. Hoạt động kiểm tra, giám sát đã phát hiện và kiến nghị khắc phục nhiều bất cập trong cơ chế, chính sách hiện hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực.
Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Sau kiểm tra, giám sát đã tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục.
 
Công tác phối hợp giữa Hội ND với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát luôn chặt chẽ, kịp thời. Hội ND các cấp đã tổ chức thực hiện Quyết định số  217, 218 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân; thực hiện Chỉ thị 30, Pháp lệnh số 34, các Nghị định của Chính phủ về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Thực hiện Quyết định 81 trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Hàng năm Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đến các cấp Hội, đồng thời đề nghị Trung ương Hội hỗ trợ để Hội ND tỉnh xây dựng mô hình điểm về tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Từ năm 2016 đến nay, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm.
Hội ND các cấp tích cực phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng tham gia tiếp dân cùng với chính quyền tại trụ sở tiếp công dân của UBND các cấp; tổ chức tiếp công dân tại trụ sở cơ quan; tích cực tham gia với các cơ quan chức năng trong các đoàn liên ngành để giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân. Thông qua các buổi tiếp dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của nông dân, Hội ND, các ngành liên quan đã tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn, giải thích cho nông dân hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của nông dân để vận động, hòa giải các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh giữa nông dân với nông dân, góp phần hạn chế các khiếu kiện, khiếu nại của nông dân. Qua việc thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động cơ quan đã tạo được không khí dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ và nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Qua đó, giúp hội viên, nông dân tin tưởng, phản ánh những tâm tư nguyện vọng và kiến nghị với chính quyền, nhằm hạn chế tình trạng tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp./.
 
Hiền Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp