Đắk Nông: Tổ chức trên 1.100 cuộc kiểm tra, giám sát
15:39 - 27/04/2021
(KNTC) - Năm 2020, các cấp Hội đã tổ chức 1.121 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Hội, công tác nhận ủy thác ngân hàng CSXH và Quỹ HTND.

Hội Nông dân tỉnh họp triển khai kế hoạch kiểm tra năm 2018
Hội ND tỉnh đã tiếp nhận đơn tố giác của hội viên, nông dân liên quan đến đóng góp kinh phí xây dựng đường bê tông liên thôn. Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh đã thành lập đoàn và phối hợp với Hội ND huyện, chính quyền địa phương tiến hành xác minh sự việc, đã chuyển đơn đến cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.
 
Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, Hội ND tỉnh đã tổ chức 08 lớp tập huấn tại 8 huyện, thành phố cho 760 cán bộ, hội viên, nông dân với các nội dung như: Các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các nội dung cơ bản của Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.
 
Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 02 lớp tập huấn cho 100 học viên là cán bộ thôn, xã, hội viên, nông dân và nhóm cộng tác viên pháp luật; 03 lớp tại 6 thôn, buôn cho 150 học viên là hội viên, nông dân.
 
Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh đã phối hợp với Mặt trận tổ quốc tỉnh giám sát việc thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên tại huyện Krông Nô; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn 2 huyện: Cư Jút, Krông Nô, giai đoạn 2016-2020; công tác triển khai thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tuy Đức và Đắk Glong; tổ chức 7 cuộc giám sát công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Đăk R'lấp và thành phố Gia Nghĩa.
 
Ngoài ra, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Hội ND huyện Đắk Glong, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mô hình "Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội" tại xã Đắk Ha, phối hợp với cấp ủy, chính quyền ra quyết định thành lập Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 50 thành viên và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm 06 đồng chí. Từ khi thành lập , CLB sinh hoạt theo định kỳ hàng tháng. Các thành viên CLB tham gia sinh hoạt đều đặn, tích cực đóng góp ý kiến và trao đổi thông tin pháp luật, tình hình thực hiện pháp luật ở các thôn, bon, phản ánh tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, các chương trình dự án tại địa phương; việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.
Khánh Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp