Sơn La: Các cấp Hội đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát
15:00 - 27/04/2021
(KNTC) Thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của  Trung ương Hội ND,  Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành các văn bản và chỉ đạo các cấp Hội thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngay từ đầu năm, Hội đã ban hành Chương trình số 08 về việc kiểm tra, giám sát, Kế hoạch số 180 về thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Kế hoạch số 214 về tổ chức thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng mô hình “Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”.
 
Trên cơ sở đó, 12/12 huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai đến 100% cơ sở Hội; tiến hành kiểm tra định kỳ, thường xuyên, kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề, tổ chức giám sát và bầu Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; phối hợp tham gia tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, hoà giải trong cán bộ, hội viên, nông dân.  
Năm 2020, Ủy ban kiểm tra Hội ND tỉnh đã tham mưu tổ chức các Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra toàn diện công tác Hội và phong trào nông dân đối với 06 huyện, 06 cơ sở và 06 chi Hội. Đồng thời đã tổ chức 03 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 cho 216 đại biểu là Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và Ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp; hướng dẫn Ủy ban kiểm tra HND cấp huyện, cơ sở về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ, quán triệt triển khai Quy định số 797 của BCH Trung ương Hội ND VN về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật.
 
Năm 2020, Ủy ban kiểm tra Hội ND cấp huyện và cơ sở đã tham mưu tổ chức các Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra toàn diện công tác Hội và phong trào nông dân đối với các cơ sở, chi Hội được 2.046 cuộc với 800 đơn vị được kiểm tra, giám sát. Trong đó cấp huyện, thành phố là 427 cuộc với 107 đơn vị; cấp cơ sở 1.619 cuộc, 693 đơn vị.
 
Trong năm 2020, Hội ND các cấp đã tiến hành kiểm tra 439 cuộc, số đơn vị được kiểm tra trên 593 đơn vị cơ sở Hội xã, phường, thị trấn, tổ TK&VV, hộ vay vốn Quỹ HTND và vay vốn qua Ngân hàng.
Các Đoàn kiểm tra đã hoàn thiện Thông báo kết luận kiểm tra đối với từng huyện, thành phố. Hội ND tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vốn Quỹ HTND và việc thực hiện ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội, việc thực hiện phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT  theo đúng quy định./.
Bảo Hân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp