Hội ND Hưng Yên: Các cấp Hội tổ chức trên 400 cuộc kiểm tra, giám sát
16:12 - 19/04/2021
(KNTC) - Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn Hội ND các huyện, thành, thị và tiến hành kiểm tra 444 cuộc công tác Hội và phong trào nông dân.

(Ảnh minh họa)
Các cấp Hội đã tiến hành kiểm tra tại 159 cơ sở, 395 chi Hội, 944 tổ TK&VV, 1.617 lượt hộ vay Quỹ HTND và 24.350 hộ vay vốn ngân hàng CSXH. Ban Thường vụ Hội ND tỉnh thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 10/10 huyện, thị xã, thành phố; 10 xã, phường, thị trấn; 10 chi Hội...

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào: Việc thực hiện Điều lệ Hội; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội NDVN và các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội, phong trào thi đua năm 2020; Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; 03 Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII về xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội; hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp; kết quả thực hiện triển khai xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ HTND; công tác giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện chính sách, pháp luật về sử dụng ruộng đất, phân bón, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân, xây dựng nông thôn mới; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đảng bộ các cấp và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của hội viên, nông dân để phản ánh với các cấp ủy đảng, chính quyền...

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, nhìn chung các đơn vị đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch theo tiến độ, nhiều đơn vị hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đồng thời, qua hoạt động kiểm tra các cấp Hội cũng kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót.

Có thể khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần đẩy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân trong tỉnh ngày càng phát triển.
Quang Sáng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp