An Giang: Tổ chức 715 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân
08:50 - 15/04/2021
(KNTC)- Năm 2020, Hội ND các cấp kiểm tra 715 cuộc về: Việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Hội, công tác Hội và phong trào nông dân; trong đó Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh tổ chức 8 cuộc tại các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Châu Đốc và thị xã Tân Châu.

ảnh minh họa
Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội tham mưu UBND cùng cấp rà soát và củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo; tham gia đối thoại và tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được 13 cuộc tại các huyện An Phú, thị xã Tân Châu, Châu Thành, Châu Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Phú Tân và thành phố Long Xuyên; tổ chức tư vấn miễn phí qua điện thoại 04 vụ việc về hôn nhân gia đình, thừa kế, đất đai. Các cấp Hội đã tiếp 938 lượt hội viên, nông dân khiếu nại, tố cáo; hòa giải thành 911 vụ việc chủ yếu về hợp đồng thuê đất nông nghiệp, tranh chấp đất đai, mâu thuẫn cá nhân.

Hội ND đã xây dựng mô hình điểm “Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại xã Lương An Trà (huyện Tri Tôn), thành lập 06 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 180 thành viên, nâng tổng số Câu lạc bộ toàn tỉnh là 70 với 2.414 thành viên.

Các cấp Hội thực hiện 3.414 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  cho 101.950 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự về Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, Luật giao thông đường bộ; tổ chức 18 lớp tập huấn cho 1.345 cán bộ cơ sở Hội, thành viên Câu lạc bộ, hội viên, nông dân; tổ chức 45 cuộc tư vấn pháp luật cho 737 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. 
   
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các cấp Hội tích cực tham gia 183 cuộc phúc tra, giám sát Quy chế dân chủ ở cơ sở ở các xã, phường, thị trấn và ban, ngành của huyện Tri Tôn, Châu Đốc, Tịnh Biên, thành phố Long Xuyên. Bên cạnh đó, các huyện Tân Châu, An Phú, thành phố Long Xuyên tổ chức 60 buổi tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư cấp ủy và người đứng đầu chính quyền cho cán bộ, hội viên, nông dân tham gia góp ý, xây dựng Đảng, chính quyền.

Qua giám sát cho thấy việc thực hiện dân chủ đã góp phần nâng cao ý thức tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; các hoạt động đã gắn với dân, gần dân, sát dân và tôn trọng dân, từ đó giúp cho các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội được  nhân dân đồng tình, ủng hộ.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp