Hải Dương: 100% Hội Nông dân các huyện, 90% cơ sở Hội, 80% chi Hội được kiểm tra công tác Hội hàng năm
10:32 - 12/04/2021
(KNTC)- Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân, tư vấn và trợ giúp pháp lý, các cấp Hội đã triển khai các hình thức tuyên truyền đa dạng,  phong phú.
Nông dân Hải Dương tích cực tham gia các lớp tập huấn về pháp luật

Có thể kể đến các hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; thông qua các cuộc thi  Nông dân tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; lồng ghép các buổi sinh hoạt, các mô hình do Hội thành lập (mô hình truyền thông lồng ghép giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình; Câu lạc bộ “Nam nông dân với công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình”; mô hình chi Hội ND tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, các mô hình tổ nhóm nông dân liên kết phát triển kinh tế.


Ngoài ra, các cấp Hội ND trong tỉnh còn phối hợp với: Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, phòng Tư pháp các huyện, thị tổ chức 1.523 hội nghị phổ biến pháp luật cho 143.523 lượt người và 1.199 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 61.303 lượt hội viên, nông dân.


Đồng thời, tổ chức nhiều cuộc thi như: “Nông dân tìm hiểu kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường”, Hội thi “Nông dân tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông” năm 2015, “Nông dân tìm hiểu chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” năm 2016, giao lưu các Câu lạc bộ Nông dân phòng chống tội phạm. Các cấp Hội còn tổ chức được 55 cuộc thi sân khấu hóa với 8.755 người tham gia.
 

Các cấp Hội đã tham gia tuyên truyền tới hội viên, nông dân về các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, luật Nghĩa vụ quân sự và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.


Kết quả, đã thành lập, duy trì hoạt động của 21 mô hình nông dân tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở, 84 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, 19 mô hình “Cơ sở Hội tham gia tiếp công dân, giải quyết KNTC của nông dân”; 60 mô truyền thông lồng ghép phòng, chống bạo lực gia đình…
 

Bên cạnh đó, các cơ sở Hội cũng thường xuyên triển khai giám sát tại các chi, tổ Hội về xây dựng nông thôn mới; pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; thực hiện chăm sóc sức khỏe nhân dân; nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; thu, chi các khoản đóng góp của nhân dân; chính sách giảm nghèo; các nguồn phí, Quỹ của Hội; giám sát thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân...


 Ban Thường vụ HND tỉnh đã đưa công tác kiểm tra thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân định kỳ và chỉ đạo HND cấp huyện và cơ sở cũng tiến hành đưa công tác kiểm tra hoạt động trên vào chương trình kiểm tra thường xuyên của đơn vị mình.

 
Hàng năm, đã có 100% Hội Nông dân các huyện (TX, TP), 90% cơ sở Hội, 80% chi Hội được kiểm tra. Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các cơ sở đã triển khai đầy đủ nội dung chương trình công tác Hội; triển khai thực hiện tốt Điều lệ, nghị quyết, chương trình công tác Hội, đặc biệt thực hiện tốt việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 

Đồng thời, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành cùng cấp triển khai, thực hiện hiệu quả các cuộc giám sát và phản biện xã hội; chủ động đảm nhận việc giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực.
 
 

Minh Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp