Cần Thơ: Thực hiện tốt các nội dung về kiểm tra, giám sát
10:32 - 12/04/2021
 (KNTC)- Toàn tỉnh hiện có 2.617 đồng chí là tuyên truyền viên, hòa giải viên và đều là các cán bộ chi, tổ Hội. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở thường xuyên được quan tâm, củng cố, kiện toàn và ưu tiên tổ chức nhiều lớp tập huấn giúp trang bị kỹ năng và nâng cao về nghiệp vụ hòa giải.

Hội ND các cấp luôn chủ động phối hợp nâng cao kiến thức pháp luật cho nông dân

Cùng với đó, các cấp Hội ở cơ sở đã xây dựng và duy trì hoạt động mô hình 98 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” thu hút sự tham gia của 708 thành viên.


Các Câu lạc bộ có vai trò là cầu nối giữa hội viên, nông dân với pháp luật; qua đó, nông dân được kịp thời thông tin, trợ giúp pháp lý và tư vấn về pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng được bảo vệ; giảm bớt tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh trong hội viên, nông dân; là địa chỉ tin cậy để phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân. Qua đó, Hội ND đã góp phần ổn định trật tự xã hội ở địa phương.


Bên cạnh đó, Hội Nông dân cac cấp còn thực hiện tốt các Chỉ thị, Kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát diễn biến tư tưởng, tình hình học tập và việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động đã có ý thức trách nhiệm trong việc rèn luyện đạo đức, nâng cao ý thức công vụ.


Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 176-KH/HNDTW của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gắn với thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội”, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”....


Qua đó Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra các cấp Hội  xây dựng chương trình, kế hoạch  kiểm tra, giám sát (trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo Bác) bằng nhiều hình thức như kiểm tra, giám sát thường xuyên, kiểm tra định kỳ, giám sát chuyên đề…


Trong 5 năm Hội Nông dân các cấp đã tổ chức kiểm tra, giám sát được 1.700 cuộc, số đơn vị kiểm tra, giám sát 6.950 lượt đơn vị tại 8 quận, huyện; 72 cơ sở, chi, tổ hội và hộ vay vốn.


Qua kiểm tra, giám sát hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp Hội đã nâng cao ý thức trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, công chức, hội viên nông dân đã thực hiện tốt cam kết và kế hoạch cá nhân về thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.


Đồng thời, qua kiểm tra, giám sát giúp phát hiện một số hạn chế, khuyết điểm kịp thời khắc phục, sửa chữa, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, với những nội dung, mô hình và việc làm cụ thể, thiết thực hơn, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua.     


Qua 05 năm thực hiện các cấp Hội luôn quan tâm, chỉ đạo, tổ chức triển khai đưa nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với công tác thường xuyên của cơ quan, đơn vị và tình hình cán bộ, hội viên nông dân để xây dựng kế hoạch học tập, làm theo thiết thực, sát với nhiệm vụ được giao và làm cơ sở để nhận xét, đánh giá, xếp loại hàng năm.


Công tác triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được chi ủy, lãnh đạo cơ quan và các cấp Hội quan tâm triển khai kịp thời, trong đó chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước; thường xuyên trong công tác phê và tự phê bình, thẳng thắn góp ý những hạn chế, khuyết điểm trong tác phong, đạo đức, lối sống trên tinh thần xây dựng; theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ được phân công.


Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm được các cấp Hội quan tâm thực hiện tốt với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về nhận thức và hành động không những trong cán bộ, hội viên nông dân, mà còn rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Từ đó, ngày càng xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu với những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực mang lại hiệu quả cao.


Trách nhiệm của các cấp Hội nhất là người đứng đầu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình; công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện thường xuyên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sâu rộng hơn về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, tăng cường đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Ngoài ra, thành Hội còn phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình thành phố; báo Cần Thơ xây dựng chuyên trang Hội ND và được phát hành vào mỗi thứ tư hàng tuần; Hội ND thành phố cũng xây dựng bản tin nông dân và Website Hội ND thành phố để đa dạng hóa các kênh tuyên truyền các chủ trương, chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai công tác hòa giải ở cơ sở tới hội viên, nông dân.
 

Thanh Giao
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp