Quảng Nam: Kiểm tra tại trên 1.600 đơn vị
09:52 - 24/03/2021
(KNTC) - Năm 2020 các cấp Hội tổ chức 1.203 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 1.631 đơn vị, trong đó, cấp tỉnh 57 cuộc, cấp huyện 210 cuộc, cấp xã 936 cuộc. Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp Hội tập trung chỉ đạo đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Hội.

Hội ND tỉnh đã thành lập 04 đoàn công tác kiểm tra, tham gia sinh hoạt với hội viên, nông dân tại 18 huyện, thị xã, thành phố và 30 cơ sở Hội, 11 chi Hội, 36 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn. Qua đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất chính đáng của hội viên, nông dân nhằm kịp thời phản ánh với Đảng, chính quyền có những chủ trương sát với thực tiễn, phù hợp với hội viên, nông dân.
 
Các cấp Hội ND trong tỉnh đã tổ chức 233 cuộc giám sát; phối hợp tổ chức 165 hội nghị phản biện lấy trên 3.650 ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 về nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phối hợp với Mặt trận tổ quốc cùng cấp tổ chức hội nghị phản biện góp ý vào Dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân cùng cấp.
 
Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tham gia nghiên cứu, góp ý vào 103 văn bản, gửi 143 dự thảo văn bản có nội dung về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến cấp ủy, chính quyền cùng cấp.
 
Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã tham gia tiếp 220 lượt người, hòa giải thành 74 vụ và tham gia cùng UBND tỉnh, các sở, ngành tiếp công dân định kỳ hàng tháng; đối thoại với công dân góp ý vào các vụ việc giải quyết khiếu nại trên các lĩnh vực.
 
Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 208 cuộc tuyên truyền tư vấn pháp luật cho 1.529 lượt người và trợ giúp pháp lý cho 67 lượt người.
 
Trung tâm Tư vấn pháp luật đã trực tiếp tư vấn pháp luật cho 12 trường hợp trên các lĩnh vực hôn nhân gia đình, tranh chấp đất đai, hợp đồng lao động và tư vấn qua điện thoại cho 50 hội viên, nông dân.
 
Ngoài ra, Hội ND tỉnh còn tổ chức tập huấn công tác Hội, tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng tôn giáo, Luật Hợp tác xã cho 70 cán bộ Hội cấp huyện, cơ sở; tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tại 08 huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn, Bắc Trà My, Quế Sơn và Thăng Bình cho 800 cán bộ, hội viên, nông dân.
Minh Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp