Cà Mau: Tổ chức kiểm tra 1.350 cuộc tại các cơ sở, chi, tổ Hội
16:19 - 25/02/2021
(KNTC)- Năm 2020, Hội ND các cấp tổ chức 1.350 cuộc kiểm tra tại cơ sở, chi, tổ Hội với nội dung: Công tác chỉ đạo và triển khai Nghị quyết các cấp Hội; việc chấp hành Điều lệ Hội; công tác tổ chức, xây dựng Hội và phong trào nông dân; kết quả vận động, quản lý, sử dụng Quỹ HTND; việc thực hiện quản lý vốn ủy thác Tổ tiết kiệm & Vay vốn ngân hàng Chính sách Xã hội…

ảnh minh họa
Bên cạnh đó, các cấp Hội đã thành lập Ủy ban kiểm tra cấp tỉnh, 9/9 huyện và 100/100 cơ sở Hội với 348 đồng chí ủy viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu Ban Thường vụ kiểm tra công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội; xây dựng chi, tổ Hội ND nghề nghiệp; cấp, đổi thẻ hội viên; công tác quản lý các loại sổ sách, lưu trữ văn bản; vận động xây dựng, quản lý Quỹ HTND… Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những ưu, khuyết điểm, giúp tổ chức Hội và cán bộ Hội các cấp kịp thời khắc phục.

Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND các cấp trực tiếp và tham gia tiếp hơn 2.660 lượt hội viên, nông dân; giải quyết 2.147 đơn khiếu nại, tố cáo; tham gia hòa giải thành hơn 1.150 vụ việc, mâu thuẫn liên quan đến quyền và lợi ích của hội viên, nông dân; xây dựng mô hình CLB “Nông dân với pháp luật” tại xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau với 49 thành viên; CLB được trang bị phương tiện tuyên truyền, tủ sách pháp luật, tài liệu hướng dẫn về kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức sinh hoạt CLB; xây dựng, thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND xã với Hội ND xã gắn với thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Đồng thời Hội ND tỉnh đã củng cố, kiện toàn 20 CLB “Nông dân với pháp luật” với 1.050 thành viên tham gia.

Năm 2020, các cấp Hội đã phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện công tác tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng như: Tuyên truyền qua các hội nghị triển khai phổ biến các văn bản pháp luật mới banh hành; thông qua việc lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội; lồng ghép vào hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động; hoạt động hòa giải ở cơ sở, các CLB “Nông dân với pháp luật”.

Kết quả, các cấp Hội tổ chức được trên 1.200 cuộc tuyên truyền và phổ biến pháp luật với hơn 73.100 lượt hội viên, nông dân tham dự; phối hợp tổ chức 59 lớp tập huấn với hơn 2.020 lượt người dự; tổ chức 1.100 cuộc tư vấn pháp luật với gần 17.640 lượt người dự; cấp phát 4.420 cuốn sổ tay pháp luật, 122.500 tờ gấp pháp luật.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp