Hội ND Phú Thọ: Phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
16:04 - 16/01/2021
(KNTC) – Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp Hội tích cực thực hiện.

Hoạt động kiểm tra, giám sát đã góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội (Ảnh minh họa)100% Hội ND các cấp thành lập Uỷ ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2018-2023. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội ND các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám năm 2020; triển khai hướng dẫn, hệ thống mẫu văn bản hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội.


 Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác Hội và phong trào nông dân tại 13/13 huyện, thành, thị; Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh tiến hành kiểm tra các hoạt động tại các huyện: Thanh Sơn, Tam Nông, Phù Ninh.


Cấp huyện và cơ sở tiến hành 2.696 cuộc kiểm tra, giám sát về việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc chấp hành Điều lệ Hội, quy chế hoạt động của ban chấp hành; việc xây dựng, quản lý, sử dụng nguồn Quỹ HTND, nguồn vốn ủy thác từ ngân hàng Chính sách Xã hội, quỹ Hội; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ, các chương trình, dự án hỗ trợ nông dân…


Thông qua kiểm tra, giám sát đã giúp cho Ban thường vụ Hội ND các cấp có biện pháp chỉ đạo, khắc phục hạn chế và tổ chức thực hiện các phong trào nông dân đạt chất lượng hiệu quả hơn, góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. 


Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI), các cấp Hội chủ động đăng ký báo cáo với cấp ủy nội dung giám sát, xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát được 57 cuộc.


 Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tổ chức giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2017-2019 tại UBND huyện Thanh Thủy, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh; cấp huyện và cơ sở tổ chức 96 cuộc giám sát.


Các cấp Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp đã có hàng ngàn lượt ý kiến vào dự thảo các văn kiện, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, quyết định của cấp ủy, chính quyền địa phương; đặc biệt là các dự thảo về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; góp ý kiến phê bình tổ chức đảng và đảng viên; tham gia thực hiện quy chế dân chủ, hòa giải ở cơ sở; đóng góp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nông dân tại các cuộc tiếp xúc cử tri.


Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với Hội NDVN trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”, Hội ND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thành lập mới 02 mô hình điểm về “Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” và tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả 22 mô hình tại địa bàn các xã thuộc các huyện, thành, thị trong tỉnh; phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành chức năng thông qua công tác tiếp công dân đã hòa giải, giải quyết đơn, thư khiếu nại, kiến nghị, những vấn đề bức xúc ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nông dân như: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, ô nhiễm môi trường, gian lận thương mại, khai thác khoáng sản trái phép.


Năm 2021, các cấp Hội tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; đăng ký báo cáo với cấp ủy nội dung giám sát, xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát theo yêu cầu đề ra; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; tham gia bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nông dân thông qua công tác hòa giải, giải quyết đơn, thư khiếu nại, kiến nghị của nông dân, đảm bảo đúng luật.


 

Văn Thanh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp