Quảng Trị: Năm 2020 các cấp Hội tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.
15:40 - 25/02/2021
(KNTC) Năm 2020,Ban Thường vụ Hội ND tỉnh ban hành Kế hoạch số 87 về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và công tác tài chính của Hội. Thành lập 2 đoàn kiểm tra tại 6 huyện, thị, thành Hội và 12 cơ sở của 6 huyện, thị, thành Hội.
 

Hội ND tỉnh kiểm tra 34 cuộc về việc quản lý, sử dụng Quỹ HTND các cấp, vốn vay các ngân hàng. Cuối năm Hội kiểm tra gián tiếp công tác Hội và phong trào nông dân cuối năm đối với 09 huyện, thị, thành phố.
Cấp huyện đã tổ chức 251 cuộc kiểm tra và cấp cơ sở tổ chức 943 cuộc kiểm tra về việc triển khai Nghị quyết của Hội cấp trên, việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2020, kiểm tra công tác tài chính Hội, công tác xây dựng quản lý quỹ HTND và chương trình phối hợp với các Ngân hàng, quy chế hoạt động của BCH, BTV, UBKT Hội ND xã, phường, thị trấn, nhiệm kỳ 2018 - 2023, công tác phát triển, quản lý hội viên…
 
Hội ND tỉnh được Ban Thường vụ tỉnh ủy phê duyệt nội dung giám sát về việc thực hiện Luật Đất đai năm 2013 về quản lý, sử dụng đất trồng cây hàng năm. Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch và đã được UBND tỉnh bố trí kinh phí cho hoạt động giám sát của Hội. Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát đối với UBND các huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ, TP Đông Hà vào quý III/2020.
Năm 2020, Hội tập trung giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ, các cấp Hội phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân về Nghị quyết 42 của Chính phủ, Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 1943 của UBND tỉnh về hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19; giám sát và vận động cán bộ, hội viên nông dân, người dân ở các khu dân cư cùng tham gia giám sát tất cả các khâu như: lập danh sách, niêm yết danh sách, chi trả chế độ...
 
Đồng thời tỉnh Hội đã chỉ đạo các cơ sở Hội tham gia cùng với UBND, Mặt trận và các đoàn thể tại địa phương thực hiện việc rà soát, thống kê và chi trả kinh phí hỗ trợ cho đối tượng.
Việc thực hiện chi trả cho các nhóm đối tượng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh được thực hiện công khai, minh bạch và kịp thời. Các cấp Hội cùng phối hợp giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí huy động để đảm bảo đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn lực huy động. Nhìn chung năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND các cấp trong tỉnh đã chỉ đạo giám sát thường xuyên trong việc thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân đối với các cấp Hội./.
 
Bảo Ngọc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp