Thái Nguyên: Thực hiện trên 2.000 cuộc kiểm tra
15:18 - 25/01/2021
(KNTC) - Năm 2020, các cấp Hội tổ chức kiểm tra được 2.098 cuộc trong đó 178 cuộc tại cơ sở Hội; 1.962 cuộc tại chi Hội. Hội ND tỉnh đã kiểm tra được Hội ND 4 huyện, thành phố, thị xã; 4 cơ sở Hội và 6 chi Hội.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện, chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Hội; thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và các hoạt động của Hội; các chỉ tiêu thi đua năm 2020; xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân; thực hiện giám sát theo Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội ND tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội ND nhiệm kỳ 2018-2023.

Qua kiểm tra, các cấp Hội ND đã chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ tiêu thi đua đều đạt và vượt so với kế hoạch giao, hệ thống sổ sách đầy đủ, các nguồn vốn quỹ Hội được quản lý chặt chẽ, một số huyện tăng trưởng cao nguồn vốn Quỹ HTND, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể hiệu quả.

Năm 2020, Hội ND tỉnh đã tổ chức giám sát việc thực hiện Luật đất đai năm 2013 về nội dung quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, giai đoạn 2017 - 2019 tại UBND các huyện: Đồng Hỷ, Phú Lương. Hội ND các huyện, thành phố, thị xã chủ trì và phối hợp giám sát được 9 cuộc với các nội dung: Việc huy động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán các công trình có sử dụng kinh phí từ tiền đóng góp của nhân dân; thực hiện pháp luật của các cơ sở, hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp và người sử dụng vật tư nông nghiệp; giám sát chương trình hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới chè tiết kiệm, hệ thống tưới đơn giản để sản xuất chè vụ đông; giám sát việc trợ giá các loại giống cây trồng.

Các cơ sở Hội đã giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng về thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại cơ sở có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên và nông dân, đồng thời tổ chức 1.120 buổi tuyên truyền cho 90.213 lượt người. Kết quả, có 283 lượt nghiên cứu về các văn bản, tài liệu giám sát; phối hợp với UBND và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức 208 cuộc giám sát.

Hội ND tỉnh đã tổ chức hội nghị phản biên xã hội về “Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030”; tham mưu 12 văn bản đóng góp vào dự thảo văn bản phản biện xã hội liên quan đến các văn bản Luật, các văn bản dự thảo về quy định, quy chế của các cấp, các ngành, dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội ND các cấp tham gia phản biện xã hội thông qua đóng góp ý kiến bằng văn bản liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các dự thảo Luật 199 cuộc.
Hiền Ngô
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp