Nam Định: Kiểm tra hoạt động Hội và phong trào nông dân tại 209/209 cơ sở Hội
16:27 - 12/12/2020
(KNTC) - Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về thành lập Ủy ban kiểm tra Hội ND các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban chấp hành Hội ND tỉnh đã bầu Ủy Ban kiểm tra Hội ND tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 07 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tại hội nghị Ban Chấp hành.
Các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, làm rõ những thiếu sót, khuyết điểm để khắc phục (Ảnh minh họa)Sau khi thành lập, Ủy ban kiểm tra Hội ND tỉnh đã tiến hành xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí ủy viên và xây dựng chương trình công tác năm 2020.


Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được đẩy mạnh. Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Hội NDVN (khóa VII); kiểm tra việc triển khai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội ND các cấp; nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 tại 04 đơn vị: Nghĩa Hưng, Ý Yên, Nam Trực, Thành phố Nam Định; tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện Luật đất đai năm 2013 về nội dung quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Giao Thủy.


Các huyện, thành Hội kiểm tra hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân tại 209/209 cơ sở, đạt 100% kế hoạch và 3.171 chi Hội đạt 100% kế hoạch.


Hội ND tỉnh trực tiếp tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ HTND và chương trình nhận ủy thác từ ngân hàng CSXH tại 10 xã với 70 Tổ Tiết kiệm & Vay vốn và 85 hộ vay vốn tại các huyện: Xuân Trường, Hải Hậu, Vụ Bản, Nam Trực, Ý Yên... Kết quả, các hộ vay đã sử dụng vốn đúng mục đích, việc lưu trữ hồ sơ sổ sách tại cơ sở đảm bảo theo quy định.


Tỉnh Hội chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị cùng cấp thực hiện, giám sát công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đảm bảo đúng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ.


Đội ngũ cán bộ Hội các cấp được các cấp ủy, chính quyền phân công tham gia phối hợp việc lập và soát danh sách các đối tượng được hưởng hỗ trợ tại các địa phương, cơ sở; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện giám sát việc: Công khai danh sách, mức hỗ trợ, thời gian thực hiện các bước theo quy định.


Hoạt động tư vấn pháp luật cho nông dân được các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với ngành tư pháp triển khai thực hiện.


 Trong năm 2020, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho trên 38,6  nghìn cán bộ, hội viên, nông dân; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 2.957 lượt hội viên nông dân.


Đồng thời, chỉ đạo các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tổ chức kiện toàn ban chủ nhiệm và duy trì sinh hoạt theo quy chế hoạt động.


Hội ND tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg cho cán bộ Hội cơ sở, cộng tác viên, tuyên truyền viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và hòa giải viên của các đơn vị huyện Vụ Bản, Mỹ Lộc, thành phố Nam Định và huyện Hải Hậu; triển khai duy trì mô hình Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội năm 2020 tại xã Bình Minh, huyện Nam Trực.


Bên cạnh đó, Hội phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam” năm 2020 cho 120 cán bộ, hội viên, nông dân xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản.


Ngoài ra, Hội ND các cấp tổ chức tổng kết đánh giá kết quả 10 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị (khóa X) và Quyết định số 157-QĐ/TU, ngày 15/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh ban hành và triển khai kế hoạch về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020; tích cực đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp; phản ánh những vấn đề dư luận xã hội quan tâm trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp ở địa phương; giới thiệu cán bộ Hội tham gia ứng cử Ban Chấp hành Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.


 Toàn tỉnh, có 142 đồng chí là cán bộ Hội chủ chốt ở 209 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội tham gia cấp ủy cơ sở; 09 đồng chí tham gia cấp ủy huyện và 01 đồng chí tham gia cấp ủy tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Năm 2021, các cấp Hội tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội. Đồng thời, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; thi hành Điều lệ Hội; việc thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ nông dân do Hội thực hiện nhằm phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đánh giá đúng kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân các cấp; kiện toàn Ủy ban kiểm tra các cấp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của Hội; tham mưu, đề xuất các biện pháp với cấp ủy, chính quyền để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân; tập trung giám sát những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là giám sát về bảo vệ môi trường gắn với sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn theo chuỗi giá trị.
 
 
 

Bảo Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp