Hội ND Ninh Bình: Tổ chức hơn 800 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân
10:00 - 28/12/2020
(KNTC) - Năm 2020, các cấp Hội đã tổ chức được 840 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân trong toàn tỉnh.

(Ảnh minh họa)
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức 8 cuộc kiểm tra đối với Hội ND các huyện, thành phố; 16 cuộc kiểm tra các cơ sở Hội, 25 cuộc đối với chi Hội trên tất cả các mặt hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân; tổ chức 24 cuộc kiểm tra chuyên đề về quản lý, sử dụng các chương trình vay vốn ngân hàng CSXH, ngân hàng NN và PTNT; kiểm tra 38 tổ TK&VV của 61 hộ vay. Hội ND cấp huyện đã tổ chức 282 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 100% cơ sở Hội và 59 cuộc đối với chi Hội. Hội ND cấp cơ sở tổ chức được 447 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các chi Hội và các chương trình, dự án phát triển kinh tế ở địa phương, đồng thời tham gia giám sát cộng đồng ở khu dân cư.

Qua kiểm tra, Hội ND các cấp đã kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để đề ra các giải pháp giải quyết, khắc phục, đồng thời biểu dương, khuyến khích, nhân rộng những ưu điểm, cách làm hay trong cán bộ, hội viên, nông dân.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ cũng được các cấp Hội ND trong tỉnh thực hiện hiệu quả. Hội ND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện mô hình "Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội" tại cơ sở. Hội ND tỉnh đã tham gia 50 ngày tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân của tỉnh vào ngày thứ tư hàng tuần; tham gia tư vấn, hướng dẫn 151 lượt công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Hội ND cấp huyện và cơ sở tham gia tiếp 715 lượt hội viên, nông dân đến gửi đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tham gia hòa giải thành 191 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.

Có thể khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nắm bắt tình hình thực tiễn của các cấp Hội, tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của hội viên, nông dân, từ đó đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.
Quốc Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp