Hội ND xã Động Đạt (Thái Nguyên): Thực hiện kiểm tra tại 20/20 chi Hội
10:58 - 25/12/2020
(KNTC)  Năm 2020, 100% các chi Hội trực thuộc triển khai nội dung chương trình công tác năm 2020 đến từng hội viên trong chi Hội, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động năm phù hợp với điều kiện cụ thể.

Ảnh minh họa
Sáu tháng đầu năm do dịch bệnh covid nên UBKT không xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, mà chỉ nắm bắt tình hình hoạt động của các chi hội thông qua báo cáo của các đc chi hội trưởng và các đc UVBCH, BTV được phân công phụ trách địa bàn.
Sáu tháng cuối năm 2020, Uỷ ban kiểm tra đã xây dựng kế hoạch số 17 về việc kiểm tra hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong việc triển khai, thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2020 tại các chi Hội. Từ đầu tháng 9/2020 đến 30/09/2020, đoàn kiểm tra của Hội ND đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 20/20 chi Hội trực thộc.
 Kết quả kiểm tra, Hội thực hiện hiệu quả 05 nhiệm vụ và 02 chương trình công tác trọng tâm của Hội, các phong trào thi đua các cuộc vận động đều được hội viên, nông dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia, việc chấp Điều lệ, quy chế sinh hoạt được các chi hội, hội viên thực hiện đúng theo quy định, công tác tuyên truyền nghị quyết Đại hội đảng các cấp, các chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, được các chi hội thực hiện thường xuyên thông qua các hội nghị chi hội,các hội nghị tập huấn.
20/20 chi Hội có quy chế hoạt động cụ thể theo nhiệm kỳ của chi Hội 2019-2021, chế độ sinh hoạt được của các chi Hội duy trì hàng quý. Trong năm, không có chi Hội và cá nhân hội viên vi phạm quy chế sinh hoạt và điều lệ Hội.
Qua kiểm tra các chi Hội đã chấp hành tốt chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ tiêu thi đua đều đạt và vượt so với kế hoạch giao, hệ thống sổ sách đầy đủ, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm và thực hiện hiệu quả.
Hiền Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp