TP Hà Nội : Năm 2020 các cấp thành Hội kiểm tra được 3.580 cuộc
08:54 - 30/11/2020
(KNTC)Năm 2020, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, thực hiện nghiêm các chỉ thị của Trung ương và Thành phố về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp Hội đã có những thay đổi về hình thức, phương pháp tiến hành nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh như: Tăng cường các hoạt động kiểm tra chuyên đề, giám sát gián tiếp thông qua các báo cáo....

Ảnh minh họa
Ủy ban Kiểm tra(UBKT) các cấp Hội đã tham mưu với Ban thường vụ và UBKT tổ chức kiểm tra hoạt động của Hội ND các cấp với 3.580 cuộc kiểm tra; trong đó UBKT Hội Nông dân Thành phố tham mưu với Ban diều hành Quỹ HTND kiểm tra tại 18/18 huyện, thị xã, 18 chi Hội và tổ tiết kiệm vay vốn với 62 hộ vay.
UBKT trực tiếp kiểm tra Công tác Hội và phong trào nông dân tại 24 đơn vị huyện, thị xã và cơ sở, Hội ND cấp huyện, thị xã kiểm tra 748 cuộc; Hội ND cơ sở kiểm tra được 2.763 cuộc.
 Qua kiểm tra đã đánh giá được hoạt động của UBKT Hội ND từ cấp huyện, thị xã đến cơ sở bước đầu hoạt động hiệu quả cụ thể như: Kiểm tra, giám sát hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua của Thành phố đề ra, việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành điều lệ, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội ND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023, 05 chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Hội ND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023, 03 Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội ND Việt Nam trong sạch, vững mạnh.
Ngoài ra, Hội ND thành phố chủ trì, tổ chức 03 cuộc giám sát vật tư nông nghiệp tại: xã Viên An, huyện Ứng Hòa, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm.  Các huyện, thị Hội tổ chức 70 cuộc giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp; phối hợp với các ngành kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Hội, công tác kiểm tra quản lý, sử dụng các nguồn vốn vay do Hội quản lý cho vay, hoạt động của các tổ tiết kiệm, hộ nông dân vay vốn, Quỹ HTND, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020...
Đồng thời Hội còn tham gia cùng với MTTQ, các ngành chức năng và các đoàn thể chính trị tổ chức 105 Hội nghị phản biện ý kiến theo chuyên đề, 76 Hội nghị đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng cấp. Qua các Hội nghị đã đóng góp được 1.288 ý kiến các văn bản dự thảo về cơ chế chính sách hỗ trợ về phát triển nông ngiệp nông thôn; xây dựng, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung; về vai trò của Nhà nước và thành phố trong việc quản lý phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc BVTV, các quy ước, hương ước và chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Nhìn chung, năm 2020 là một năm đặc thù với nhiều khó khăn, thách thức, tuy vậy các cấp Hội đã tích cực đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát.
 Các cấp Hội thay đổi hình thức, phương pháp tiến hành nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn trong phòng, chống dịch bệnh mà vẫn phát huy hiệu quả./.
Diệu My
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp