Hà Nam: Kiểm tra tại 24 cơ sở và 6 huyện, thị, thành Hội
16:45 - 27/11/2020
(KNTC) - Thực hiện Kế hoạch số 143 của Trung ương Hội, năm 2020, các cấp Hội ND đã tích cực thực hiện công tác kiểm tra kiểm, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây chính quyền.

Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh tổ chức kiểm tra 12 cuộc tại 24 cơ sở và 6 huyện, thị, thành Hội. Hội ND huyện, thị xã, thành phố và cơ sở đã trực tiếp thực hiện 224 cuộc và phối hợp thực hiện 42 cuộc kiểm tra tại 1.899 đơn vị.
 
Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân gắn với kiểm tra quản lý nguồn vốn Quỹ HTND các cấp và nguồn vốn vay ủy thác của ngân hàng CSXH; chi trả hỗ trợ người dân trong đại dịch Covid-19.
 
Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị không có sai phạm trong quá trình thực hiện. Các cấp Hội đã nắm bắt tình hình, khó khăn, vướng mắc, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị để kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh nhằm nâng cao hơn nữa chất lương hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.
 
          Hội ND tỉnh đã đăng ký và xây dựng kế hoạch giám sát việc triển khai và thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cây trồng và nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa tỉnh giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Hội đã chủ trì, cùng với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị giám sát điểm tại Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Liêm vào ngày 23/10/2020; chỉ đạo Hội ND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Mặt trận tổ quốc cùng cấp tiến hành giám sát tại các đơn vị.
 
Thông qua giám sát, đoàn đã có thông báo kết quả gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, các ngành liên quan tập trung tháo gỡ 6 vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình chỉ đạo thực hiện tại cơ sở và thống nhất 5 nhóm đề xuất kiến nghị cho cơ sở và nông dân. Đồng thời thống nhất đưa 7 nhóm giải pháp tập trung tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch chuyển đổi của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
 
Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tổ chức giám sát tại Uỷ ban nhân dân các xã,thị trấn việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp và kết quả thực hiện việc ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; giám sát việc chi trả chế độ chính sách trong thực hiện hỗ trợ người dân ảnh hưởng dịch Covid-19; thực hiện Quy định 124-QĐ/TW đối với cán bộ chủ chốt và đảng viên của một số xã…
 
Đồng thời, Hội còn tham gia ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2025”; phối hợp tham gia phản biện Dự thảo Đề án “Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả an toàn vùng chuyển đổi đất lúa tỉnh giai đoạn 2021-2022”.
 
Năm 2020, Hội ND tỉnh đã triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên, nông dân; xây dựng, triển khai các văn bản tới các cấp Hội; tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung sử dựng nguồn tài nguyên đất nông nghiệp tiết kiệm, hiệu quả từ tập hợp phản ánh dư luận xã hội và giám sát xã hội của Hội.
 
Hội ND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với cán bộ, hội viên, nông dân vào ngày 25/11/2020; Hội ND các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở đã tổ chức 35 hội nghị đối thoại (cấp huyện: 3 hội nghị, cấp cơ sở: 32 hội nghị).   
Khánh Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp