Hội ND Phú Yên: Chín tháng thực hiện 33 cuộc kiểm tra tại cấp huyện và cơ sở Hội
16:00 - 22/10/2020
(KNTC)Chín tháng đầu năm, Ban Thường vụ, Ủy Ban Kiểm tra Hội ND tỉnh đã triển khai thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức 33 cuộc kiểm tra ở cấp huyện và cơ sở Hội.
 

Ảnh minh họa
Nội dung, kiểm tra các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, công tác quản lý sử dụng các nguồn vốn vay, mô hình chi, Tổ Hội nghề nghiệp, dự án Chăn nuôi Heo nái sinh sản giống bản địa và chăn nuôi bò sinh sản tại xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh; ngoài ra, Hội còn phối hợp cùng Ngân hàng CSXH tỉnh kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn ủy thác tại Thành phố Tuy Hòa, huyện Phú Hòa, Thị xã Đông Hòa, huyện Tuy An, huyện Sơn Hòa, huyện Sông Hinh…Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, ngăn chặn và hạn chế yếu kém, sai phạm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội.
 
Bên cạnh đó, các cấp Hội còn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Hội. Các chương trình công tác Hội, các dự án phát triển kinh tế, quản lý và sử dụng các nguồn vốn vay do Hội nhận ủy thác, nguồn vốn Quỹ, giám sát hộ nghèo, các đối tượng chính sách vay và sử dụng vốn vay. Hội ND Tp. Tuy Hòa kiểm tra chuyên đề tại 13/13 cơ sở Hội và 11/12 đơn vị quản lý các nguồn vốn vay; phối hợp UBMTTQ  thành phố giám sát công tác hòa giải tại đơn vị phường 3, phường Phú Lâm, phường 4, phường 8 và xã Bình Ngọc.
 Hội ND huyện Tuy An kiểm tra mô hình trồng bắp lai tại thôn Mỹ Long, xã An Dân; mô hình dừa siêm xanh tại thôn Cần Lương xã An Dân; mô hình trồng cây mít và mãng cầu tại tại xã An Thạch;Hội ND huyện Tây Hòa giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo khoản 2, Điều 2 của Nghị định số 55 của Chính phủ.
Thời gian qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến nghiêm trọng, các cấp Hội ND trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động triển khai thực hiện phong trào thi đua nhất là phong tràonông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã tạo ra nhiều mô hình hiệu quả, đa đạng và phong phú trên lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, thương mại - dịch vụ và sản xuất kinh doanh tổng hợp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng, hoàn thiện hệ thống chính trị tại địa phương, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới;
Các cấp Hội luôn bám sát vào Nghị quyết của Tỉnh ủy, TW Hội để triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên hướng về cơ sở, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở; chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động, cung cấp, phổ biến kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước  liên quan đến công tác Hội và phong trào nông dân. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống Hội nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao./.
 
Bảo Nhi
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp