Tuyên Quang: 138/138 xã, phường, thị trấn thành lập Ủy ban kiểm tra cấp cơ sở
10:21 - 07/09/2020
(KNTC) - Toàn tỉnh có 7/7 Hội ND huyện, thành phố thành lập Ủy ban kiểm tra cấp huyện; 138/138 xã, phường, thị trấn thành lập Ủy ban kiểm tra cấp cơ sở.
Các cấp Hội đã tích cực, chủ động tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm tra của năm (Ảnh minh họa)Ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành các kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 do các đồng chí Thường trực Hội ND tỉnh làm trưởng đoàn.


Nội dung tập trung vào kiểm tra việc: Thực hiện các Chương trình cho vay bò theo các Quyết định của Trung ương Hội NDVN, Ủy ban nhân dân tỉnh, hoạt động Quỹ HTND và chương trình phối hợp với các ngân hàng năm 2020; giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020, việc thực hiện pháp luật vật tư nông nghiệp năm 2020.


Ngoài ra, các cấp Hội đã tích cực, chủ động tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm tra của năm, kết quả 6 tháng đầu năm 2020, Hội kiểm tra được 394 cuộc về việc: Thực hiện các nguyên tắc của tổ chức Hội, công tác thu nộp Hội phí, Quỹ HTND, dự án chăn nuôi bò và các mô hình Dự án từ Quỹ HTND do Hội trực tiếp tham gia quản lý; việc chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của hội viên, nông dân; hoạt động ủy thác vay vốn ngân hàng CSXH theo quy định, việc sáp nhập chi Hội ND và chất lượng hoạt động của các chi Hội sau khi sáp nhập.


Bên cạnh đó, Hội còn tham gia chương trình giám sát quá trình rà soát, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.


Kết quả, đã rà soát được 6.260 đối tượng người có công và thân nhân người có công; trong đó đã hỗ trợ 6.252 người số tiền 9.378 triệu đồng, đối tượng bảo trợ xã hội 21.876 người; đã hỗ trợ 18.021 người với số tiền 27.031,5 triệu đồng.


Hộ nghèo là 24.016 hộ/94.912 khẩu, đã chi trả 9.814 hộ/38.275 khẩu, số tiền 28.706,25 triệu đồng; hộ cận nghèo là 27.850 hộ/115.890 khẩu, đã chi trả 11.663 hộ/47.625 khẩu, số tiền 35.739 triệu đồng.


Các cấp Hội tiếp tục duy trì sinh hoạt 138 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại các xã của 7 huyện, thành phố với 5.569 thành viên tham gia làm nòng cốt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động hội viên, nông dân tự giác chấp hành pháp luật, đoàn kết nội bộ, phòng và ngừa vi phạm pháp luật ở nông thôn.


Đồng thời, Hội còn vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; phối hợp tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 1.125 lượt hội viên nông dân; tham gia hòa giải 80 vụ việc, phối hợp giải quyết 6 đơn thư.


 Các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.


Hội ND tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội ND tỉnh tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Các cấp Hội trong tỉnh đã đăng ký 142 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã hoàn thành 117 công trình.Từ nay đến cuối năm 2020, các cấp Hội củng cố, kiện toàn Ủy ban kiểm tra các cấp; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, các chương trình, dự án, nguồn vốn thông qua tổ chức Hội quản lý; tổ chức các đoàn kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại các huyện, thành phố và cơ sở kiểm tra chuyên đề; giám sát việc thực hiện pháp luật vật tư nông nghiệp năm 2020; thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Viêt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; phối hợp giữa chính quyền địa phương với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


 

Ngọc Mỹ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp