Hội ND thành phố Đà Nẵng: Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát
16:26 - 31/08/2020
Năm năm qua ( 2015 – 2020) các cấp Hội đã thực hiện 7.573 cuộc kiểm tra, giám sát về: Tình hình sản xuất và đời sống của hội viên nông dân; công tác xây dựng cơ sở Hội; thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác xa bờ, di dời giải toả.


Đặc biệt,các cấp Hội đã tăng cường giám sát, tập hợp kiến nghị giải quyết nhiều trường hợp khiếu nại, tố cáo, vận động chấp hành chủ trương, chính sách về giải tỏa, đền bù, tái định cư trên địa bàn thành phố. Hằng năm, Hội ND thành phố cử cán bộ lãnh đạo tham gia phối hợp cùng với đoàn giám sát của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng kế hoạch và chủ trì tổ chức đoàn giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm, giám sát diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi các dự án không sản xuất được và diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng đã được hỗ trợ cho nông dân tại các quận trên địa bàn.Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được Hội Nông dân tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ từ thành phố đến cơ sở. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, giúp toàn thể cán bộ, hội viên nông dân nắm vững, hiểu rõ các nội dung, quan điểm của Đảng về Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI, XII). Hội ND các cấp tham gia chủ động đóng góp ý kiến, nhận xét đối với những người tham gia ứng cử và tổ chức vận động hội viên, nông dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; nhiệm kỳ 2016-2021 có 46 cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ND cấp xã trở lên trúng cử đại biểu HĐND các cấp và 33 cán bộ tham gia cấp ủy cùng cấp.Hội còn tổ chức ký kết các chương trình phối hợp với chính quyền cùng cấp và phối hợp với ngành Thanh tra, Tư pháp tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo, hòa giải nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ các bộ Hội ở cơ sở.Bên cạnh đó, các cấp Hội tổ chức 236 hội nghị liên tịch, với 10.124 người dự; xây dựng 125 kế hoạch phối hợp thực hiện Quyết định 81 với các Ngành: Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường tổ chức 32 buổi quán triệt Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ cho 2.248 lượt cán bộ, hội viên nông dân; củng cố mô hình CLB “Nông dân với pháp luật” ở 42 cơ sở Hội, 100% CLB đã xây dựng Quy chế và hoạt động ngày càng  nề nếp; với 1.235 thành viên, đây là những tuyên truyền viên pháp luật của Hội ở cơ sở; tổ chức  việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân./.

 
Nguyễn Ngọc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp