Phú Yên: Tập trung công tác giám sát, phản biện xã hội
17:37 - 25/08/2020
(KNTC)- Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Hội ND các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020.
Hội viên, nông dân nhiệt tình tham gia các Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật

Theo đó, các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với UBMT Tổ quốc cùng cấp xây dựng kế hoạch, thành lập các Đoàn giám sát theo chuyên đề như: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; vệ sinh an toàn thực phẩm; môi trường nông thôn; chính sách hỗ trợ nông dân; chương trình, dự án phát triển nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh…


Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng tham gia cùng Mặt trận Tổ quốc các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết của BCH TƯ Đảng về giám sát đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; thực hiện các Quyết định, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ Đảng về giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Hội ND các huyện và cơ sở đã chủ động và tích cực tổ chức các hoạt động giám sát tại cơ sở, chi, tổ Hội. Theo đó, 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã tổ chức giám sát được 56 cuộc về xây dựng nông thôn mới, pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, thực hiện chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; thu, chi các khoản đóng góp của nhân dân; chính sách giảm nghèo, các nguồn phí, Quỹ Hội, giám sát thực hiện giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của nông dân…


Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tham gia phản biện, đóng góp ý kiến vào 50 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền các cấp như: Tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết của HĐND các cấp; các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nêu trong dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2013; phản biện những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân; chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân trong các dự thảo văn bản chính sách, pháp luật, chương trình, dự án do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp hoặc yêu cầu đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Để thực hiện tốt việc tiếp công dân và tham gia giải quyết nại, tố cáo, kiến nghị của hội viên, nông dân, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội thường xuyên phối hợp với UBND các cấp và các cơ quan chức năng tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời, tập trung tuyên truyền kiến thức pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện đông người.


Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những nội dung pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Hôn nhân gia đình; thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cở, công tác hòa giải và các vấn đề nông dân quan tâm.


Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân thông qua công tác tiếp dân, trực tiếp tham giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo; hòa giải ở cơ sở ở cơ sở, giải quyết tranh chấp, mẫu thuẫn trong nội bộ nông dân.


Theo báo cáo, các cấp Hội đã phối hợp với các ban, ngành liên quan hòa giải thành, giải quyết 66/77vụ khiếu nại, tố cáo, chủ yếu tranh chấp lối đi, đất đai, hôn nhân, gia đình, vi phạm hành lang an toàn giao thông; 11 vụ chuyển lên cấp trên; phối với với Công an xã nhận cảm hóa, giáo dục 01 đối tượng đang chấp hành án treo tại địa phương.


Thực hiện Quyết định 81QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục duy trì 28 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” ở cơ sở; tham gia hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.


Năm 2020, Hội Nông dân tỉnh xây dựng thêm 4 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” nâng tổng số hiện nay là 32 Câu lạc bộ trong toàn tỉnh.


Hội ND tỉnh cũng chỉ đạo Hội ND cấp huyện và cơ sở tham mưu, tổ chức đối thoại giữa hội viên, nông dân với lãnh đạo địa phương để giải đáp những thắc mắc, kiến nghị liên quan đến nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới.


Thông qua đối thoại, nhiều kiến nghị, bức xúc, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân được công khai giải đáp, giải tỏa, qua đó, góp phần giảm tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp và đảm bảo tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn ở cơ sở.
 

Lâm Hùng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp