Hội ND thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện trên 270 cuộc giám sát theo chuyên đề
10:08 - 28/07/2020
(KNTC) –Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội trên địa bàn đã thực hiện 165 cuộc kiểm tra và 274 cuộc giám sát theo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng công tác Hội.
Các huyện, thị, thành Hội tích cực thực hiện công tác kiểm tra, giám sátQua đó, từng bước nâng cao chất lượng công tác Hội vào phong trào nông dân thành phố từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Hoạt động kiểm tra, giám sát giúp cán bộ Hội nắm bắt tình hình phong trào ở các cấp Hội; kịp thời tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Hội ND thành phố đề ra các giải pháp, chương trình công tác phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở; phát hiện, uốn nắn, bổ sung những thiếu sót, tồn tại, đồng thời, đôn đốc các đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình, nhiệm vụ được giao.


Bên cạnh đó, Hội ND thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố kiện toàn Tổ công tác thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn để đảm bảo hiệu quả hoạt động.


Đồng thời, các cán bộ Hội cơ sở tích cực tham gia cùng chính quyền, các ngành chức năng tiếp công dân định kỳ hàng tuần và tham gia hòa giải 394 vụ tranh chấp đất đai, hợp đồng dân sự, vay mượn, mâu thuẫn gia đình. Trong đó hòa giải thành 189 vụ, chuyển 09 vụ sang cơ quan chức năng giải quyết.  


Đi đôi với công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, vận động hội viên, nông dân chấp hành tốt Hiến pháp và các quy định pháp luật hiện hành, các cơ sở Hội trực tiếp và phối hợp thực hiện 379 buổi trợ giúp pháp lý cho 1.832 trường hợp thuộc các lĩnh vực: Đất đai, vay vốn ngân hàng, chuyển quyền sử dụng đất, hôn nhân gia đình…


Qua đó, giúp hội viên, nông dân hiểu đúng về các quy định pháp luật để thực hiện đúng quy trình, thủ tục pháp lý cần thiết, hạn chế các trường hợp tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, vượt cấp, góp phần ổn định đời sống, an ninh trật tự tại địa phương, tạo điều kiện cho nông dân tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.


Tới đây, các cấp Hội tiếp tục kiểm tra, đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho Ủy ban kiểm tra Hội ND các cấp; tập huấn nghiệp vụ thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng chính phủ; tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, hòa giải mâu thuẫn, tranh cấp của nông dân tại cơ sở góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
 
 

Bảo Lý
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp