Thành phố Hà Nội: Tham gia 315 cuộc giám sát
10:08 - 20/07/2020
(KNTC) – Năm 2020, thành Hội chỉ đạo Hội ND các cấp xây dựng Chương trình kế hoạch, các văn bản hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động Hội; Quỹ HTND; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp năm 2020, đồng thời kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Hội ND tại các xã thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính.
Công tác kiểm tra, giám sát các cấp Hội đã đánh giá đúng tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân (Ảnh minh họa)Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp thực hiện 159 cuộc kiểm tra, giám sát về: Công tác xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Hội, việc xây dựng các mô hình hoạt động của Hội, quản lý các nguồn vốn Quỹ, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ mô trường; thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.


Trong đó, Ban Thường vụ Hội ND thành phố và Ủy ban Kiểm tra Hội ND thành phố tổ chức 15 cuộc về công tác triển khai các nhiệm vụ công tác Hội năm 2020; công tác quản lý các nguồn vốn quỹ Hội; công tác phòng chống dịch Covid-19; việc tổ chức hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Hội ND cấp huyện và cơ sở tại các đơn vị: Ba Vì, Ứng Hòa, Thanh Trì, Thanh Oai, Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây.


Qua kiểm tra đã đánh giá được những khó khăn, hạn chế; ghi nhận những đề xuất, kiến nghị trong tổ chức, hoạt động, nhất là công tác kiện toàn về tổ chức sau khi thực hiện Đề án số 21 của Thành ủy, đồng thời chỉ đạo, định hướng các nội dung hoạt động góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp.


Thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức và tham gia 125 ý kiến phản biện vào chương trình xây dựng nông thôn mới và cơ chế chính sách hỗ trợ về phát triển nông nghiệp nông thôn; xây dựng, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung; về vai trò của Nhà nước, thành phố trong việc quản lý phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, chính sách hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.


Hội tổ chức và tham gia 315 cuộc giám sát với các nội dung cụ thể như: Việc thực hiện Điều lệ Hội ND, sử dụng các nguồn vốn, quỹ do Hội quản lý; đồng thời phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 740 cuộc giám sát việc thực hiện các quy ước, hương ước, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, giao thông thủy lợi, điện, đường, trường học, xây dựng nông thôn mới, thu, chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp của nông dân.


Nhằm thực hiện Kế hoạch liên tịch 71 của thành phố, các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn giám sát pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp.


Trong đó, Hội ND thành phố tham mưu với Ban chỉ đạo KHLT71 thành phố tổ chức 03 Đoàn giám sát tại 3 huyện: Ba Vì, Ứng Hòa, Gia Lâm với sự tham dự của Hội ND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố.


Qua giám sát, phản biện Đoàn đã kiến nghị những nội dung chưa đúng đến các cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân và nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. 


Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị, các cấp Hội tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tham gia 753 ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp.


Ngoài ra, Hội còn tích cực tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


Kết quả, Hội phối hợp tổ chức 121 buổi tuyên truyền cho trên 10.929 lượt cán bộ, hội viên, nông dân về: Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Luật Đất đai 2013, Luật HTX, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Hôn nhân và gia đình.


Các cấp Hội tổ chức 24 cuộc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 731 lượt hội viên, nông dân.


Hội ND cơ sở phối hợp tham gia hòa giải 172 vụ việc, trong đó Hội trực tiếp hòa giải thành 09 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân; hòa giải thành 111 vụ việc, gửi các cơ quan chức năng 61 vụ.


Ngoài ra, Hội đã tiếp nhận 38 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, trong đó giải quyết 15 đơn thư thuộc thẩm quyền của Hội; chuyển cơ quan chức năng giải quyết 23 đơn thư không thuộc thẩm quyền; tiếp nhận và phát hành 2.000 tờ gấp tuyên truyền pháp luật về: Phòng chống tác hại của rượu, bia và một số quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ làm tài liệu sinh hoạt cho hội viên.


Bên cạnh đó, Hội còn hướng dẫn và chỉ đạo các cơ sở Hội thành lập và ra mắt các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.


Có thể nói, qua công tác kiểm tra, giám sát các cấp Hội đã đánh giá đúng tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân; qua đó kịp thời phát hiện, biểu dương các đơn vị hoạt động hiệu quả, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.
 

Ngọc Mỹ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp