Giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
11:32 - 13/07/2020
(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội đã tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành Kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020. Đồng thời, ban hành văn bản hướng dẫn Hội Nông dân các tỉnh, thành phố giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp.
Một buổi tuyên truyền chủ trương, chính sách mới cho hội viên


Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra tham gia các đoàn kiểm tra việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của Ban Thường vụ Trung ương Hội, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tại các tỉnh: Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh.

 
Tham mưu giúp Ban Thường vụ Trung ương Hội xây dựng Báo cáo tổng kết 02 năm thực hiện kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng; Tham gia góp ý dự thảo Thông tri của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN “về việc giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ”; Phối hợp với cơ quan báo chí của Hội tuyên truyền các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của các cấp Hội.

 
Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, chọn nội dung giám sát theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội và bám sát tình hình cụ thể của từng địa phương, tập trung vào những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm.

 
Các cấp Hội đã tổ chức và tham gia các cuộc giám sát do Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện chủ trì và tham gia đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, sở, ngành địa phương việc thực hiện pháp luật về vật tư nông nghiệp, phân bón, về an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến nông sản, giám sát các nguồn vốn vay, việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở...

 
Đồng thời, nghiên cứu, xem xét các văn bản, báo cáo về thực trạng tình hình quản lý đất nông, lâm nghiệp của các cơ quan chức năng ở địa phương; tiếp thu phản ánh, kiến nghị của hội viên, nông dân. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên nhiều cuộc giám sát theo kế hoạch bị hoãn lại, sẽ thực hiện vào 6 tháng cuối năm 2020.

 
Trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã tích cực chỉ đạo các cấp Hội quán triệt, triển khai và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về phòng chống dịch Covid-19; tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/2020/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 
Hội Nông dân tỉnh, thành phố đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia các tổ công tác kiểm soát, phòng, chống dịch; tổ chức Lễ phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; tham gia giám sát việc lập, rà soát danh sách các nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ,... Nhiều tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao như: Hải Phòng, Thái Bình, Lai Châu, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị...

 
Điển hình như Hội ND Hải Phòng: Các cấp Hội tổ chức kiểm tra, giám sát 4.045 cuộc phòng, chống Covid 19. Có 4.666 Chi Hội trưởng, Chi Hội phó, hội viên tham gia 2.560 tổ công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid 19.

 
Cán bộ HND tỉnh, huyện Hội ND Thái Bình tham gia Đoàn giám sát liên ngành. HND các xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo, phối hợp rà soát, xác nhận, thẩm định số liệu đối tượng được hưởng hỗ trợ.

 
Hội ND Lai Châu cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về kiểm tra công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại 08/08 huyện, thành phố.


Hội ND tỉnh Hòa Bình đã tham gia kiểm tra, giám sát 11 huyện, thành phố và 11 xã, phường, thị trấn về thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ.


Hội ND tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia giám sát và kiểm tra công tác giám sát tại 13/13 huyện, thị, thành, trực tiếp làm việc tại xã, phường, thị trấn; gặp gỡ đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid 19.


Hội ND Quảng Trị kêu gọi ủng hộ, quyên góp phòng chống dịch Covid 19 trong các cấp Hội được 168,110 triệu đồng tiền mặt; 345,12 triệu đồng qua tin nhắn ủng hộ; 1.082 kg gạo; 62 két sữa; 23.000 khẩu trang...

 
Bên cạnh đó, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố còn tích cực tham gia, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp với tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao; tổ chức phản biện và phối hợp với các ngành tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân vào dự thảo một số chủ trương, chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới của địa phương; tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, từ đó  tạo niềm tin giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Minh Tú
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp